Izaberite stranicu

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ПРОЈЕКТЕ

Канцеларија за пројекте Високе пословне школе струковних студија у Новом Саду тежи да кроз континуирано праћење и учешће у пројектима националног и интернационалног карактера допринесе очувању и подизању нивоа квалитета високог образовања и научног истраживања.

У складу са Стратегијом интернационализације и мисијом и визијом ВПШСС, утемељеним у традицији дугој више од шест деценија, Канцеларија кроз своје активности делује поштујући националне и европске циљеве и стандарде високог образовања. Међународна препознатљивост једно је од стратешких опредељење Школе, а кроз подстицање стручног и научног развоја наставног кадра стварају се услови за остварење исте.

Канцеларија за пројекте препознаје значај учешћа наставника и сарадника у пројектним задацима који директно доприносе развоју стручних и научних компетенција, па у складу са тим подстиче наставнике и сараднике Високе пословне школе на развој и имплементацију пројектних идеја кроз писање пројектних пријава. Канцеларија пружа и саветодавне и информативне услуге запосленима у ВПШСС, а чланови Канцеларије редовно се едукују кроз похађање семинара, обука и тренинга како би на адекватан начин могли да пруже техничку и административну подршку учесницима у реализацији пројеката.

ПРОЈЕКТНИ ТИМ

Др Ана Јовичић Вуковић

Др Ана Јовичић Вуковић

Координатор за пројекте

Др Сања Влаовић Беговић, проф.

Др Сања Влаовић Беговић, проф.

члан тима

Др Жељко Рачић, проф.

Др Жељко Рачић, проф.

члан тима

Др Стеван Томашевић

члан тима

КОНТАКТ