Izaberite stranicu

KANCELARIJA ZA PROJEKTE

Kancelarija za projekte Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu teži da kroz kontinuirano praćenje i učešće u projektima nacionalnog i internacionalnog karaktera doprinese očuvanju i podizanju nivoa kvaliteta visokog obrazovanja i naučnog istraživanja.

U skladu sa Strategijom internacionalizacije i misijom i vizijom VPŠSS, utemeljenim u tradiciji dugoj više od šest decenija, Kancelarija kroz svoje aktivnosti deluje poštujući nacionalne i evropske ciljeve i standarde visokog obrazovanja. Međunarodna prepoznatljivost jedno je od strateških opredeljenje Škole, a kroz podsticanje stručnog i naučnog razvoja nastavnog kadra stvaraju se uslovi za ostvarenje iste.

Kancelarija za projekte prepoznaje značaj učešća nastavnika i saradnika u projektnim zadacima koji direktno doprinose razvoju stručnih i naučnih kompetencija, pa u skladu sa tim podstiče nastavnike i saradnike Visoke poslovne škole na razvoj i implementaciju projektnih ideja kroz pisanje projektnih prijava. Kancelarija pruža i savetodavne i informativne usluge zaposlenima u VPŠSS, a članovi Kancelarije redovno se edukuju kroz pohađanje seminara, obuka i treninga kako bi na adekvatan način mogli da pruže tehničku i administrativnu podršku učesnicima u realizaciji projekata.

PROJEKTNI TIM

Dr Ana Jovičić Vuković

Dr Ana Jovičić Vuković

Koordinator za projekte

Dr Sanja Vlaović Begović, prof.

Dr Sanja Vlaović Begović, prof.

član tima

Dr Željko Račić, prof.

Dr Željko Račić, prof.

član tima

Dr Stevan Tomašević

član tima