Izaberite stranicu

Кратки програм студија – Савремено управљање пословањем

Висока пословна школа струковних студија Нови Сад уписује 30 полазника на кратак програм студија Савремено управљање пословањем. Овај програм је евидентиран код Националног савета за високо образовање решењем број 612-00-00071/8/2022-06.

Који је циљ кратког програма студија?

Циљ Кратког програма студија (КП) Савремено управљање пословањем јесте припрема полазника за практичан рад у области Савременог управљања пословањем. КП су усмерени на полазнике са минимално завршеном средњом школом или студенте који су заинтересовани за обуку у области управљања пословањем. Поред тога, КП могу бити усмерени и на полазнике са високим образовањем који желе да се преквалификују или сматрају да немају довољно знања из области коју пружа наведени кратки програм.

Опис посла за који се припремају полазници

Полазници КП се оспособљавају за рад у привреди или јавној институцији према потреби послодавца и тржишта на радним местима у области менаџмента, маркетинга, корпоративног управљања, финансија и рачуноводства, као и у набавној функцији и спољнотрговинском пословању.

Колико траје кратки програм студија и на који начин ће се изводити настава?

Настава ће се реализовати током 15 недеља (12 недеља наставе и 3 недеље стручне праксе на радном месту). Настава почиње почетком октобра а завршава се у јануару. Часови се одржавају у вечерњим терминима, четири пута седмично online путем платформи Moodle и Zoom. Настава на КП ће бити организована као настава на даљину.

Да ли ће студенти имати могућност реализације стручне праксе?

Стручна пракса и обука на радном месту траје 20% (60 часова) у односу на време трајања кратког програма и носи 6 ЕСПБ.

Ко има право уписа на кратки програм студија?

За упис на КП може се пријавити кандидат који има завршено минимално средње образовање или студент. Редослед кандидата за упис на КП утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању.

Који предмети ће се слушати на кратком програму студија?

Полазници ће имати прилику даа слушају наставу из следећих предмета:

  1. Менаџмент
  2. Маркетинг
  3. Корпоративно управљање
  4. Финансије
  5. Рачуноводство

Изборни предмети:

  1. Менаџмент набавки и Спољнотрговинско пословање
  2. Стручна пракса

Колико ЕСПБ бодова полазници стичу завршавањем кратког програма студија?

Завршавањем кратког програма студија полазници стичу 30 ЕСПБ бодова.

При упису на студијски програм основних струковних студија може се вршити признавање ЕСПБ бодова стечених у оквиру КП. 

Подаци о висини школарине

Предвиђена висина школарине кратког програма, а коју полазник измирује приликом уписа или у месечним ратама износи 75.000,00 динара.

Сертификат и додатак сертификату

Полазнику који је положио све испите или је прошао верификацију стеченог знања и вештина, тј. који је успешно стекао предвиђене исходе учења, ВШУ издаје сертификат и додатак сертификату о завршеном кратком програму. Сертификат представља потврду да је полазник обучен и оспособљен да обавља конкретан посао. 

Контакт мејл: skola@vps.ns.ac.rs