Izaberite stranicu

Za izlazak na završni ispit neophodno je sakupiti minimum 33 predispitna poena, pri čemu oba kolokvijuma moraju biti položena (na svakom-min 15 bodova)