Izaberite stranicu

Менаџмент и бизнис

ЗАШТО СТУДИРАТИ МЕНАЏМЕНТ И БИЗНИС?

 • због стицања компетенција у основним и специјализованим подручјима менаџмента, неопходних за запошљавање и наставак усавршавања у пословном сектору;
 • због обављања стручне праксе у истакнутим компанијама, у складу са интересовањима студената;
 • због могућности покретања сопствених предузетничких иницијатива.

 

ДЕТАЉНИЈЕ О СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ

Студијски програм Менаџмент и бизнис је конципиран да образује менаџере који ће након двогодишњег програма развити функционална знања и вештине, и изградити релевантне компетенције за ефикасно доношење одлука и решавање комплексних проблема у контексту савременог пословања.

Циљ програма је да се студентима пружи одговарајуће и висококвалитетно знање о економским, организационим и финансијским аспектима управљања пословним активностима. На тај начин омогућиће се развој компетенција кључних за успешну организацију и извођење пословних активности, како на националном, тако и на међународном нивоу. Поред тога, посебан акценат се ставља на обављање редовне и плаћене стручне праксе, која ће студентима омогућити стицање функционалних знања и развијање компетенција из области менаџмента и бизниса, усклађених са реалним потребама тржишта рада, као и на изградњу дигиталних вештина у савременом пословању.

Студенти који заврше мастер струковне студије на студијском програму Менаџмент и бизнис биће квалификовани за обављање следећих послова:

 • менаџер развоја
 • пројектни менаџер
 • менаџер јавних набавки
 • менаџер људских ресурса
 • менаџер догађаја
 • бренд менаџер
 • пословни аналитичар
 • консултант у области управљања пословањем
 • самостални предузетник итд.


Лице које заврши студијски програм
МСС Менаџмент и бизнис стиче стручни назив: Струковни мастер менаџер.

 

КАКО И КАДА КОНКУРИШЕМ?  – Више информација о конкурсу можете наћи овде.

Рбр. Шифра Назив Семестар Бр. часова ESPB
1 24.ММБК01 Стратегијски менаџмент 1 3+3 8
2 24.МП0002 Пословни енглески језик 1 3+3 8
3 Изборна корпа I 1 3+2 7
24.МП0022 Пројектни менаџмент
24.МП0028 Менаџмент пословних перформанси
4 24.МП0010 Методологија истраживачког рада 1 4+2 7
5 24.ММБК03 Глобални менаџмент 2 3+2 7
6 24.ММБК04 Јавно-приватно партнерство 2 3+3 8
7 Изборна корпа II 2 4+3 9
24.ММБК05 Бренд менаџмент
24.ММБК06 Управљање догађајима
8 24.ММБК07 Дигитални маркетинг 2 3+2 6
Рбр. Шифра Назив Семестар Бр. часова ESPB
1 24.МП0023 Примењено статистичко истраживање 3 4+2 7
2 24.ММБК08 Менаџмент у банкарству 3 3+2 6
3 24.ММБК09 Дигитализација и порези 3 2+2 5
4 24.ММБК10 Стручна пракса 3 3
5 Изборна корпа III 3 3+2 7
24.ММБК11 Друштвено одговорно пословање
24.ММБК12 Одрживи развој
6 24.МП0026 Организационо понашање 4 3+3 7
7 24.ММБК02 Пословне вештине 4 3+2 7
8 Изборна корпа IV 4 4+3 9
24.ММБК13 Примена дигиталних алата у пословном комуницирању
24.ММБК14 Осигуравачко пословање
9 24.ММБК15 Израда завршног мастер рада 4 2
10 24.ММБК16 Завршни мастер рад 4 7