Izaberite stranicu

Менаџмент маркетингом у туризму

ЗАШТО СТУДИРАТИ МЕНАЏМЕНТ МАРКЕТИНГОМ У ТУРИЗМУ?

  • због тога што је туризам најбрже растућа привредна делатност,
  • због тога што маркетинг концепт пословања примењују најуспешнија предузећа,
  • због тога што ти омогућавамо упознавање са савременим трендовима из области маркетинга, бренд менаџмента, дигиталног маркетинга, управљања догађајима, управљања људским ресурсима, друштвено одговорног пословања…,
  • због тога што ти омогућавамо да на прави начин управљаш својом каријером (кроз релизацију стручних пракси, усавршавање у иностранству и бројне могућности запослења већ током студија).

Детаљније о студијском програму

Данас се маркетинг примењује у свим областима пословања, а, имајући у виду актуелне трендове на туристичком тржишту, потенцијал и убрзани развој туристичког сектора, креиран је студијски програм са жељом да се студентима омогући повезивање ове две атрактивне области и стицање теоријских знања и практичних вештина за ефикасно управљање маркетингом у туризму.

Циљ овог студијског програма је да се, комбинацијом популарних и иновативних наставних предмета, студентима обезбеди упознавање са економским, организационим, финансијским и еколошким аспектима управљања маркетингом у туризму. Конкретније, овај студијски програм омогућава стицање специфичних знања из области маркетинга, пројектног менаџмента, менаџмента пословних перформанси, менаџмента задовољства туриста, одрживог управљања ресурсима у туризму, као и усавршавање дигиталних и комуникационих вештина.

Као посебну предност овог студијског програма истичемо могућност реализације редовне и плаћене стручне праксе у бројним привредним субјектима из туристичког сектора са којима школа има успостављену пословну сарадњу.

Савладавањем овог студијског програма студенти ће стећи компетенције за ефикасно обављање пословних задатака у туристичким и хотелијерским предузећима и на нивоу туристичких дестинација.

 

Лице које заврши студијски програм МСС Менаџмент маркетингом у туризму стиче стручни назив: Струковни мастер менаџер.

КАКО И КАДА КОНКУРИШЕМ?  – Више информација о конкурсу можете наћи овде.

Рбр. Шифра Назив Семестар Бр. часова ESPB
1 24.ММТК08 Маркетинг у туризму 1 3+3 8
2 24.МП0002 Пословни енглески језик 1 3+3 8
3 Изборна корпа I 1 3+2 7
24.МП0022 Пројектни менаџмент
24.МП0028 Менаџмент пословних перформанси
4 24.МП0010 Методологија истраживачког рада 1 4+2 7
5 24.ММТК01 Туристичко тржиште 2 3+2 7
6 24.ММТК02 Одрживо управљање ресурсима у туризму 2 3+3 8
7 Изборна корпа II 2 4+3 9
24.ММБК05 Бренд менаџмент
24.ММБК06 Управљање догађајима
8 24.ММБК07 Дигитални маркетинг 2 3+2 6