Izaberite stranicu

Najznačajnija znanja i veštine za zapošljavanje diplomiranih studenata sa aspekta poslodavaca

NAJZNAČAJNIJA ZNANJA I VEŠTINE ZA ZAPOŠLJAVANJE IZ OBLASTI POSLOVNE EKONOMIJE

Naša Škola je sprovela sveobuhvatno istraživanje o najznačajnijim znanjima i veštinama iz oblasti Poslovne ekonomije kojima poslodavci pridaju najveći značaj. Dobijeni su zanimljivi i po malo neočekivani rezultati. Od 150 stručnih znanja, veština i sposobnosti, poslodavci su izdvojili 43 koje za njih imaju najveću vrednost. Posebno zanimljiv rezultat je da 30 veština pripada mekim i transferzalnih veštinama. Navedene veštine su prikazane u narednoj tabeli.

Celokupno istraživanje možete preuzeti ovde

RangVrsta znanja
1Efikasnost u izvršenju zadataka
2Poštovanje zadatih rokova, planiranje i upravljanje vremenom
3Sposobnost timskog rada
4Posvećenost ciljevima
5Etičnost
6Sposobnost inicijative i upornost u sprovođenju
7Uspostavljanje poverenja sa drugim saradnicima
8Efikasnost u radu sa drugima
9Prilagođavanje novim situacijama
10Samostalno rešavanje problema
11Sposobnost  jasne govorne i pisane komunikacije
12Sposobnost olakšavanja komunikacije i saradnje
13Sposobnost brzog učenja
14Sposobnost pregovaranja
15Sposobnost uspostavljanja radnih standarda
16Poznavanje funkcionisanja tržišta
17Prilagodljivost
18Suštinsko razumevanje i komuniciranje stručne problematike na jednostavan način
19Praćenje i procena progresa ka ostvarivanju zadatih ciljeva
20Sposobnost organizovanja, interpretacije, prezentacije kvantitativnih podataka
21Kapacitet primene znanja u praksi
RangVrste znanja
22Kreativno razmišljanje
23Sposobnost slušanja otvorenog uma
24Apstrahovanje
25Donošenje odluka zasnovanih na konceptu troškova i koristi
26Prepoznavanje i iskorišćavanje poslovnih prilika
27Korišćenje IT
28Primena naučenog na širi kontekst
29Kreiranje i upotreba različitih izvora za primanje i deljenje informacija
30Razumevanje i interpretacija finansijske problematike
31Analiza i interpretacija kvantitativnih podataka
32Opažanje i svesnost o dešavanjima u organizaciji
33Sposobnost inspirisanja i motivisanja drugih
34Razumevanje osnovnih prinicipa finansijskog izveštavanja 
35Kreiranje relevantnog poslovnog okvira
36Sposobnost usvajanja šire perspektive
37Razumevanje značaja donošenja odluka i komunikacije istih
38Znanje o faktorima uticaja na prodaju
39Kritički stav prema sebi
40Liderske sposobnosti
41Sposobnost analize ekonomskih, poslovnih i društvenih pitanja
42Praćenje i sumiranje poslovnih transakcija
43Razumevanje procesa rasta i razvoja preduzeća