Izaberite stranicu

Најзначајнија знања и вештине за запошљавање дипломираних студената са аспекта послодаваца

НАЈЗНАЧАЈНИЈА ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ

Наша Школа је спровела свеобухватно истраживање о најзначајнијим знањима и вештинама из области Пословне економије којима послодавци придају највећи значај. Добијени су занимљиви и по мало неочекивани резултати. Од 150 стручних знања, вештина и способности, послодавци су издвојили 43 које за њих имају највећу вредност. Посебно занимљив резултат је да 30 вештина припада меким и трансферзалних вештинама. Наведене вештине су приказане у наредној табели.

Целокупно истраживање можете преузети овде

Ранг Врста знања
1 Ефикасност у извршењу задатака
2 Поштовање задатих рокова, планирање и управљање временом
3 Способност тимског рада
4 Посвећеност циљевима
5 Етичност
6 Способност иницијативе и упорност у спровођењу
7 Успостављање поверења са другим сарадницима
8 Ефикасност у раду са другима
9 Прилагођавање новим ситуацијама
10 Самостално решавање проблема
11 Способност  јасне говорне и писане комуникације
12 Способност олакшавања комуникације и сарадње
13 Способност брзог учења
14 Способност преговарања
15 Способност успостављања радних стандарда
16 Познавање функционисања тржишта
17 Прилагодљивост
18 Суштинско разумевање и комуницирање стручне проблематике на једноставан начин
19 Праћење и процена прогреса ка остваривању задатих циљева
20 Способност организовања, интерпретације, презентације квантитативних података
21 Капацитет примене знања у пракси
Ранг Врсте знања
22 Креативно размишљање
23 Способност слушања отвореног ума
24 Апстраховање
25 Доношење одлука заснованих на концепту трошкова и користи
26 Препознавање и искоришћавање пословних прилика
27 Коришћење ИТ
28 Примена наученог на шири контекст
29 Креирање и употреба различитих извора за примање и дељење информација
30 Разумевање и интерпретација финансијске проблематике
31 Анализа и интерпретација квантитативних података
32 Опажање и свесност о дешавањима у организацији
33 Способност инспирисања и мотивисања других
34 Разумевање основних приниципа финансијског извештавања 
35 Креирање релевантног пословног оквира
36 Способност усвајања шире перспективе
37 Разумевање значаја доношења одлука и комуникације истих
38 Знање о факторима утицаја на продају
39 Критички став према себи
40 Лидерске способности
41 Способност анализе економских, пословних и друштвених питања
42 Праћење и сумирање пословних трансакција
43 Разумевање процеса раста и развоја предузећа