Izaberite stranicu

Najznačajnija znanja i veštine za zapošljavanje diplomiranih studenata sa aspekta poslodavaca

NAJZNAČAJNIJA ZNANJA I VEŠTINE ZA ZAPOŠLJAVANJE IZ OBLASTI POSLOVNE EKONOMIJE

Naša Škola je sprovela sveobuhvatno istraživanje o najznačajnijim znanjima i veštinama iz oblasti Poslovne ekonomije kojima poslodavci pridaju najveći značaj. Dobijeni su zanimljivi i po malo neočekivani rezultati. Od 150 stručnih znanja, veština i sposobnosti, poslodavci su izdvojili 43 koje za njih imaju najveću vrednost. Posebno zanimljiv rezultat je da 30 veština pripada mekim i transferzalnih veštinama. Navedene veštine su prikazane u narednoj tabeli.

Celokupno istraživanje možete preuzeti ovde

Rang Vrsta znanja
1 Efikasnost u izvršenju zadataka
2 Poštovanje zadatih rokova, planiranje i upravljanje vremenom
3 Sposobnost timskog rada
4 Posvećenost ciljevima
5 Etičnost
6 Sposobnost inicijative i upornost u sprovođenju
7 Uspostavljanje poverenja sa drugim saradnicima
8 Efikasnost u radu sa drugima
9 Prilagođavanje novim situacijama
10 Samostalno rešavanje problema
11 Sposobnost  jasne govorne i pisane komunikacije
12 Sposobnost olakšavanja komunikacije i saradnje
13 Sposobnost brzog učenja
14 Sposobnost pregovaranja
15 Sposobnost uspostavljanja radnih standarda
16 Poznavanje funkcionisanja tržišta
17 Prilagodljivost
18 Suštinsko razumevanje i komuniciranje stručne problematike na jednostavan način
19 Praćenje i procena progresa ka ostvarivanju zadatih ciljeva
20 Sposobnost organizovanja, interpretacije, prezentacije kvantitativnih podataka
21 Kapacitet primene znanja u praksi
Rang Vrste znanja
22 Kreativno razmišljanje
23 Sposobnost slušanja otvorenog uma
24 Apstrahovanje
25 Donošenje odluka zasnovanih na konceptu troškova i koristi
26 Prepoznavanje i iskorišćavanje poslovnih prilika
27 Korišćenje IT
28 Primena naučenog na širi kontekst
29 Kreiranje i upotreba različitih izvora za primanje i deljenje informacija
30 Razumevanje i interpretacija finansijske problematike
31 Analiza i interpretacija kvantitativnih podataka
32 Opažanje i svesnost o dešavanjima u organizaciji
33 Sposobnost inspirisanja i motivisanja drugih
34 Razumevanje osnovnih prinicipa finansijskog izveštavanja 
35 Kreiranje relevantnog poslovnog okvira
36 Sposobnost usvajanja šire perspektive
37 Razumevanje značaja donošenja odluka i komunikacije istih
38 Znanje o faktorima uticaja na prodaju
39 Kritički stav prema sebi
40 Liderske sposobnosti
41 Sposobnost analize ekonomskih, poslovnih i društvenih pitanja
42 Praćenje i sumiranje poslovnih transakcija
43 Razumevanje procesa rasta i razvoja preduzeća