Izaberite stranicu

O centru

Centar za razvoj karijere i stručnu praksu Visoke poslovne škole strukovnih studija ima za cilj lakše i brže povezivanje studenata i privrede.

Misija Centra za razvoj karijere i stručnu praksu Visoke poslovne škole strukovnih studije jeste da pruži kontinuiranu podršku svojim studentima u pogledu razvoja karijere, nastavka obrazovanja i zapošljavanja.

Osnovni zadaci Centra za razvoj karijere i stučnu praksu su:

 • podrška obogaćivanju radne biografije studenata, odnosno informisanje o mogućnostima za sticanje radnog iskustva tokom studiranja kroz stručnu praksu, programe razmene, volontiranje, učešće na projektima ili druge aktivnosti,
 • podrška celoživotnom učenju i usavršavanju kroz programe formalnog i neformalnog obrazovanja radi sticanja znanja i veština aktuelnih i primenljivih na tržištu rada, učešćem u kursevima, obukama, radionicama, treninzima i drugim oblicima edukacije,
 • savetovanje u oblasti zapošljavanja studenata, planiranja karijere, pisanja radne biografije i priprema za razgovor sa poslodavcem,
 • saradnja sa Odborom za razvoj, poslovnim organizacaijama, poslodavcima i ogranizovanje prezentacija kompanija,
 • informativne usluge u pogledu stipendija i programa mobilnosti, konkursa, slobodnih radnih mesta, mogućnosti za praksu u zemlji i inostranstvu itd.
 • organizovanje događaja – Sajma zapošljavanja i gostujućih predavanja koja na direktan ili indirektan način utiču na razvoj karijere studenata, i drugih događaja,
 • povezivanje, održavanje i jačanje veza Škole i svršenih studenata koji su ostvarili značajne profesionalne rezultate u okviru Alumni asocijacije Visoke poslovne škole strukovnih studija.

Kroz usluge i aktivnosti Centra za razvoj karijere i stručnu praksu studenti će imati mogućnost:

 • da razumeju šta je to karijera i kako se njome može upravljati,
 • da planiraju i razvijaju svoju karijeru, ali i da promene plan svoje karijere ukoliko to zahteva tržište i okolnosti ili ukoliko im se promene afiniteti po pitanju vlastite karijere,
 • da procene svoje osobine, sposobnosti, vrednosti i interesovanja,
 • da postavljaju profesionalne ciljeve,
 • da se pripreme za traženje posla i da aktivno traže posao (biranje posla koji odgovara polazniku, pronalaženje slobodnih radnih mesta, traganje za potencijalnim poslodavcem, prijava na oglase za posao, korišćenje različitih usluga za zapošljavanje, građenje mreže kontakata),
 • da se predstave poslodavcima u najboljem svetlu (kroz obuke za pisanje radne biografije, pisanje propratnog pisma, pripremu za razgovor za posao-intervju, uklanjanje treme i uvežbavanje nastupa, savladavanje stresa),
 • da postanu ili ostanu uspešni na poslu (izdvojiti se i biti bolji od konkurencije, usavršavanje komunikacije sa kolegama i nadređenima, uklanjanje treme i uvežbavanje nastupa, savladavanje stresa i ublažavanje svakodnevnih pritisaka, usaglašavanje posla i privatnog života),
 • da im se omogući sticanje praktičnog iskustva u uspešnim kompanijama,
 • da putem realizacije stručne prakse steknu znanja i veštine koje će im omogućiti brže i lakše zaposlenje.

KONTAKT

e-mail: karijera.vps@gmail.com

NAŠ TIM

dr Bojana Kovačević Berleković

dr Bojana Kovačević Berleković

Koordinator za stručnu praksu

BIOGRAFIJA

Bojana Kovačević Berleković rođena je 1981. u Beogradu. Osnovno i srednje obrazovanje završila je kao nosilac Vukove diplome. Na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, diplomirala je i magistrirala sa prosečnom ocenom 9,56. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Turizam Šajkaške“ odbranila je 2014. godine na PMF-u u Novom Sadu. Tokom master poslediplomskih studija bila je stipendista Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj i angažovana na projektu Socio-ekološki aspekti tranzicije u Srbiji (2006-2009 godine) na FTN-u u Novom Sadu. Dobitnica je nagrade za izuzetan uspeh tokom studiranja od strane Univerziteta u Novom Sadu i Prirodno-matematičkog fakulteta.

Zaposlena je na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu od 01.10.2010. godine, prvo kao saradnik u nastavi, zatim kao predavač. U zvanje profesora strukovnih studija, za užu oblast Menadžment u turizmu, izabrana je 01.03.2019. godine i angažovana je na predmetima Osnovi turizma i hotelijerstva, Prirodni resursi u turizmu i Sportsko-rekreativni turizam.

Predsednik je Komisije za obezbeđenje kvaliteta i samovrednovanje, obavlja funkciju Koordinatora za stručnu praksu na VPŠSS, član je tima Centra za razvoj karijere i stručnu praksu i član Marketing tima.

četvrtak 12-13 časova

 

dr Ana Jovičić Vuković

dr Ana Jovičić Vuković

Član Centra

BIOGRAFIJA

Dr Ana Jovičić Vuković rođena je 1987. godine. Doktorirala je 2015. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu na temu ,,Organizacioni faktori kao prediktori inovativnosti u hotelijerstvu Srbije”.

Osnovne i master studije turizma i menadžmenta sa prosekom 10,00 paralelno je završila na dva fakulteta, Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu i Poslovnom fakultetu u Beogradu Univerziteta Singidunum.Od 2009. angažovana je u nastavi predmetima iz oblasti opšteg menadžmenta, turizma i hotelijerstva, a kao istraživač bila je uključena na dva Republička načna projekta, na Prirodno-matematičkom Fakultetu u Novom Sadu i na Geografskom institutu Jovan Cvijić SANU u Beogradu, kao i na Pokrajinskom razvojno-istraživačkom projektu na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu. Od 2019. godine angažovana je kao koordinator istraživanja u okviru Erasmus+ Žan Mone projekta INEES čiji je nosilac Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu.

Zahvaljujući akademskom uspehu bila je stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Erasmus Mundusa, Fonda za mlade talente, Nemačke službe za akademsku razmenu (DAAD), Austrijske agencije za međunarodnu mobilnost (OEAD), Fondacije Hemofarm i drugih organizacija. Takođe, dobitnica je nagrade za uspeh tokom studiranja od strane Prirodno-matematičkog fakulteta i Univerziteta u Novom Sadu.

U okviru programa usavršavanja i razmene boravila je na Univerzitetu BOKU u Beču, Univerzitetu u Splitu, Univerzitetu u Trstu, kao i na DID deutsch Institutu u Berlinu i Minhenu.

Bila je učesnica različitih programa neformalnog obrazovanja iz oblasti upravljanja projektima, turizma i hotelijerstva, IT-ja i polaznica mentorskog programa ,,Podeli svoje znanje – postani mentorka“.

Autor je i koautor više od 60 naučnih radova i koautor udžbenika ,,Menadžment usluga“.

U 2017. godini izabrana je za predavača na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu i naučnog saradnika Geografskog instituta Jovan Cvijić SANU Beograd.

Član je Centra za razvoj karijere i sturčnu praksu, marketing tima, i Kancelarije za projekte Visoke poslovne škole strukovnih studija Novi Sad.

četvrtak 12-13 časova

 

dr Dragana Gašević

dr Dragana Gašević

Član Centra

BIOGRAFIJA

Dragana Gašević angažovana je na poslovima u okviru Centra za razvoj karijere i stručnu praksu od 2019. godine. Ključne aktivnosti koje realizuje u okviru Centra odnose se na komuniciranje i koordinaciju rada studenata mentora. Zadužena je i za informisanje  marketing tima Škole o dešavanjima u Centru koji su relevantni za kreiranje sadržaja na društvenim mrežama. Pored toga, zajedničkim angažovanjem sa kolegama iz Centra, svakodnevno radi na ispunjavanju osnovnih zadataka Centra koji su, pre svega, usmereni ka pružanju podrške studentima.

četvrtak 13-14 časova

Dragana Tomašević

Dragana Tomašević

Član Centra

BIOGRAFIJA

Dragana Tomašević je član Centra za razvoj karijere i stručnu praksu od 2019. godine. Ključne aktivnosti koje realizuje u okviru Centra odnose se na praćenje satisfakcije studenata stručnim praksama, kao i plasiranje informacija o iskustvima studenata tokom prakse na društvenim mrežama u saradnji sa marketing timom. Takođe, komunicira sa sadašnjim i bivšim uspešnim studentima u cilju kreiranja Alumni asocijacije. Pored toga, zajedničkim angažovanjem sa kolegama iz Centra, svakodnevno radi na ispunjavanju osnovnih zadataka Centra koji su, pre svega, usmereni ka pružanju podrške studentima.

utorak 11-12 časova

Irina Kojčić

Član Centra

BIOGRAFIJA

ponedeljak 10-11 časova (KP)

Đorđe Alavuk

Đorđe Alavuk

Član Centra

BIOGRAFIJA

četvrtak 9-10 časova