Izaberite stranicu

NAŠ TIM

dr Bojana Kovačević Berleković

dr Bojana Kovačević Berleković

Pomoćnik direktora za razvoj i saradnju sa privredom

BIOGRAFIJA

Dr Bojana Kovačević Berleković je angažovana je u Centru za razvoj karijere i stručnu praksu od 2017 godine. Bila je Koordinator Centra od 2018. godine, a od 2023. obavlja funciju Pomoćnika direktora za razvoj i saradnju sa privredom. Rukovodi poslovima koji su u vezi sa saradnjom sa privrednim subjektima, održavanjem lojalnosti i zadovoljstva preduzeća–partnera, te proširivanjem saradnje kroz potpisivanje ugovora o stručnoj praksi i protokola o poslovno-tehničkoj saradnji sa novim preduzećima. Kontinuirano sarađuje sa  Nacionalnom službom za zapošljavanje i velikim brojem privrednih subjekata u cilju dosezanje kvaliteta koji će omogućiti da stručna praksa i ferijalna stručna praksa omoguće Školi da postane prepoznatljiva obrazovna ustanova u okviru strukovnih studija, koja svojim studentima omogućava realizaciju redovne i plaćene stručne prakse u renomiranim kompanijama i zapošljavanje već tokom poslednjih godina studija.

sreda 13:00-14:00, kabinet 4

 

dr Ana Jovičić Vuković

dr Ana Jovičić Vuković

Član Centra

BIOGRAFIJA

Dr Ana Jovičić Vuković rođena je 1987. godine. Doktorirala je 2015. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu na temu ,,Organizacioni faktori kao prediktori inovativnosti u hotelijerstvu Srbije”.

Osnovne i master studije turizma i menadžmenta sa prosekom 10,00 paralelno je završila na dva fakulteta, Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu i Poslovnom fakultetu u Beogradu Univerziteta Singidunum.Od 2009. angažovana je u nastavi predmetima iz oblasti opšteg menadžmenta, turizma i hotelijerstva, a kao istraživač bila je uključena na dva Republička načna projekta, na Prirodno-matematičkom Fakultetu u Novom Sadu i na Geografskom institutu Jovan Cvijić SANU u Beogradu, kao i na Pokrajinskom razvojno-istraživačkom projektu na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu. Od 2019. godine angažovana je kao koordinator istraživanja u okviru Erasmus+ Žan Mone projekta INEES čiji je nosilac Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu.

Zahvaljujući akademskom uspehu bila je stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Erasmus Mundusa, Fonda za mlade talente, Nemačke službe za akademsku razmenu (DAAD), Austrijske agencije za međunarodnu mobilnost (OEAD), Fondacije Hemofarm i drugih organizacija. Takođe, dobitnica je nagrade za uspeh tokom studiranja od strane Prirodno-matematičkog fakulteta i Univerziteta u Novom Sadu.

U okviru programa usavršavanja i razmene boravila je na Univerzitetu BOKU u Beču, Univerzitetu u Splitu, Univerzitetu u Trstu, kao i na DID deutsch Institutu u Berlinu i Minhenu.

Bila je učesnica različitih programa neformalnog obrazovanja iz oblasti upravljanja projektima, turizma i hotelijerstva, IT-ja i polaznica mentorskog programa ,,Podeli svoje znanje – postani mentorka“.

Autor je i koautor više od 60 naučnih radova i koautor udžbenika ,,Menadžment usluga“.

U 2017. godini izabrana je za predavača na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu i naučnog saradnika Geografskog instituta Jovan Cvijić SANU Beograd.

Član je Centra za razvoj karijere i sturčnu praksu, marketing tima, i Kancelarije za projekte Visoke poslovne škole strukovnih studija Novi Sad.

četvrtak 12:00-13:00

 

dr Marija Vranješ

dr Marija Vranješ

Član Centra

BIOGRAFIJA

ponedeljak 12:00-13:00, kabinet 25

 

dr Dragana Tomašević

dr Dragana Tomašević

Član Centra

BIOGRAFIJA

Dragana Tomašević je član Centra za razvoj karijere i stručnu praksu od 2019. godine. Ključne aktivnosti koje realizuje u okviru Centra odnose se na praćenje satisfakcije studenata tokom stručnih praksi, kao i deljenje informacija o njihovim iskustvima na društvenim mrežama u saradnji sa timom za marketing. Takođe, komunicira sa sadašnjim i bivšim uspešnim studentima u cilju širenja Alumni asocijacije. Pored toga, zadužena je za objavljivanje konkursa za redovne i plaćene stručne prakse u saradnji sa preduzećima partnerima, kao i za proces selekcije prijavljenih studenata. Uz saradnju sa kolegama iz Centra, svakodnevno se angažuje na ispunjavanju osnovnih zadataka Centra koji su fokusirani na pružanje podrške studentima.

petak 10:00-11:00, kabinet 28

dr Đorđe Alavuk

dr Đorđe Alavuk

Član Centra

BIOGRAFIJA

Đorđe Alavuk angažovan je na poslovima u okviru Centra za razvoj karijere i stručnu praksu od 2021. godine. Ključne aktivnosti koje realizuje u okviru Centra se ogledaju u komunikaciji sa privrednim preduzećima, sa kojima Škola ima potpisane ugovore o tehničko-polovnoj saradnji. Zadužen je za kreiranje i izdavanje uputa za obavljanje stručne prakse, kao i direktnu komunikaciju sa studentima koji obavljaju ferijalnu praksu u hotelu „Zlatibor“. Pored toga, zajedničkim angažovanjem sa kolegama iz Centra, svakodnevno radi na ispunjavanju osnovnih zadataka Centra koji su, pre svega, usmereni ka pružanju podrške studentima.

ponedeljak 10:00-11:00, kabinet 42

dr Dragana Gašević

dr Dragana Gašević

Član Centra

BIOGRAFIJA

Dragana Gašević angažovana je u timu Centra za razvoj karijere i stručnu praksu od 2019. godine. Ključne aktivnosti koje realizuje u okviru Centra odnose se na koordinaciju rada studenata mentora (selekcija mentora, komuniciranje sa mentorima, uključivanje u marketing aktivnosti i druge vannastavne akcije). Zadužena je za informisanje marketing tima o aktuelnim dešavanjima u Centru koji su relevantni za kreiranje sadržaja na društvenim mrežama. Pored toga, angažovana je na poslovima koji se odnose na realizaciju redovne i plaćene stručne prakse (kreiranje konkursa i selekcija prijavljenih studenata). Zajedničkim angažovanjem sa kolegama iz Centra, svakodnevno radi na ispunjavanju osnovnih zadataka Centra koji su, pre svega, usmereni ka pružanju podrške studentima.

utorak 11:00-12:00, kabinet 28

Irina Kojčić

Član Centra

BIOGRAFIJA

petak 15:00-16:00, kabinet 5

Centar za razvoj karijere i stručnu praksu Visoke poslovne škole strukovnih studija ima za cilj lakše i brže povezivanje studenata i privrede.

Misija Centra za razvoj karijere i stručnu praksu Visoke poslovne škole strukovnih studije jeste da pruži kontinuiranu podršku svojim studentima u pogledu razvoja karijere, nastavka obrazovanja i zapošljavanja.

Osnovni zadaci Centra za razvoj karijere i stučnu praksu su:

 • podrška obogaćivanju radne biografije studenata, odnosno informisanje o mogućnostima za sticanje radnog iskustva tokom studiranja kroz stručnu praksu, programe razmene, volontiranje, učešće na projektima ili druge aktivnosti,
 • podrška celoživotnom učenju i usavršavanju kroz programe formalnog i neformalnog obrazovanja radi sticanja znanja i veština aktuelnih i primenljivih na tržištu rada, učešćem u kursevima, obukama, radionicama, treninzima i drugim oblicima edukacije,
 • savetovanje u oblasti zapošljavanja studenata, planiranja karijere, pisanja radne biografije i priprema za razgovor sa poslodavcem,
 • saradnja sa Odborom za razvoj, poslovnim organizacaijama, poslodavcima i ogranizovanje prezentacija kompanija,
 • informativne usluge u pogledu stipendija i programa mobilnosti, konkursa, slobodnih radnih mesta, mogućnosti za praksu u zemlji i inostranstvu itd.
 • organizovanje događaja – Sajma zapošljavanja i gostujućih predavanja koja na direktan ili indirektan način utiču na razvoj karijere studenata, i drugih događaja,
 • povezivanje, održavanje i jačanje veza Škole i svršenih studenata koji su ostvarili značajne profesionalne rezultate u okviru Alumni asocijacije Visoke poslovne škole strukovnih studija.

Kroz usluge i aktivnosti Centra za razvoj karijere i stručnu praksu studenti će imati mogućnost:

 • da razumeju šta je to karijera i kako se njome može upravljati,
 • da planiraju i razvijaju svoju karijeru, ali i da promene plan svoje karijere ukoliko to zahteva tržište i okolnosti ili ukoliko im se promene afiniteti po pitanju vlastite karijere,
 • da procene svoje osobine, sposobnosti, vrednosti i interesovanja,
 • da postavljaju profesionalne ciljeve,
 • da se pripreme za traženje posla i da aktivno traže posao (biranje posla koji odgovara polazniku, pronalaženje slobodnih radnih mesta, traganje za potencijalnim poslodavcem, prijava na oglase za posao, korišćenje različitih usluga za zapošljavanje, građenje mreže kontakata),
 • da se predstave poslodavcima u najboljem svetlu (kroz obuke za pisanje radne biografije, pisanje propratnog pisma, pripremu za razgovor za posao-intervju, uklanjanje treme i uvežbavanje nastupa, savladavanje stresa),
 • da postanu ili ostanu uspešni na poslu (izdvojiti se i biti bolji od konkurencije, usavršavanje komunikacije sa kolegama i nadređenima, uklanjanje treme i uvežbavanje nastupa, savladavanje stresa i ublažavanje svakodnevnih pritisaka, usaglašavanje posla i privatnog života),
 • da im se omogući sticanje praktičnog iskustva u uspešnim kompanijama,
 • da putem realizacije stručne prakse steknu znanja i veštine koje će im omogućiti brže i lakše zaposlenje.

KONTAKT

e-mail: karijera.vps@gmail.com