Izaberite stranicu

Центар за развој каријере и стручну праксу Високе пословне школе струковних студија има за циљ лакше и брже повезивање студената и привреде.

Мисија Центра за развој каријере и стручну праксу Високе пословне школе струковних студије јесте да пружи континуирану подршку својим студентима у погледу развоја каријере, наставка образовања и запошљавања.

Основни задаци Центра за развој каријере и стучну праксу су:

 • подршка обогаћивању радне биографије студената, односно информисање о могућностима за стицање радног искуства током студирања кроз стручну праксу, програме размене, волонтирање, учешће на пројектима или друге активности,
 • подршка целоживотном учењу и усавршавању кроз програме формалног и неформалног образовања ради стицања знања и вештина актуелних и применљивих на тржишту рада, учешћем у курсевима, обукама, радионицама, тренинзима и другим облицима едукације,
 • саветовање у области запошљавања студената, планирања каријере, писања радне биографије и припрема за разговор са послодавцем,
 • сарадња са Одбором за развој, пословним организацаијама, послодавцима и огранизовање презентација компанија,
 • информативне услуге у погледу стипендија и програма мобилности, конкурса, слободних радних места, могућности за праксу у земљи и иностранству итд.
 • организовање догађаја – Сајма запошљавања и гостујућих предавања која на директан или индиректан начин утичу на развој каријере студената, и других догађаја,
 • повезивање, одржавање и јачање веза Школе и свршених студената који су остварили значајне професионалне резултате у оквиру Алумни асоцијације Високе пословне школе струковних студија.

Кроз услуге и активности Центра за развој каријере и стручну праксу студенти ће имати могућност:

 • да разумеју шта је то каријера и како се њоме може управљати,
 • да планирају и развијају своју каријеру, али и да промене план своје каријере уколико то захтева тржиште и околности или уколико им се промене афинитети по питању властите каријере,
 • да процене своје особине, способности, вредности и интересовања,
 • да постављају професионалне циљеве,
 • да се припреме за тражење посла и да активно траже посао (бирање посла који одговара полазнику, проналажење слободних радних места, трагање за потенцијалним послодавцем, пријава на огласе за посао, коришћење различитих услуга за запошљавање, грађење мреже контаката),
 • да се представе послодавцима у најбољем светлу (кроз обуке за писање радне биографије, писање пропратног писма, припрему за разговор за посао-интервју, уклањање треме и увежбавање наступа, савладавање стреса),
 • да постану или остану успешни на послу (издвојити се и бити бољи од конкуренције, усавршавање комуникације са колегама и надређенима, уклањање треме и увежбавање наступа, савладавање стреса и ублажавање свакодневних притисака, усаглашавање посла и приватног живота),
 • да им се омогући стицање практичног искуства у успешним компанијама,
 • да путем реализације стручне праксе стекну знања и вештине које ће им омогућити брже и лакше запослење.

Наш тим

др Бојана Ковачевић Берлековић  биографија

др Маја С. Вукадиновић  биографија

др Ана Јовичић Вуковић биографија

Драгана Томашевић  биографија

Драгана Гашевић биографија

Ирина Којчић биографија

Ђорђе Алавук биографија

 

Контакт Центра за развој каријере и стручну праксу

e-mail: karijera.vps@gmail.com

Радно време Центра за развој каријере:

Драгана Гашевић – четвртак 13-14 часова

Ирина Којчић – понедељак 10-11 часова (КП)

Драгана Томашевић – четвртак 11-12 часова

Ђорђе Алавук – четвртак 9-10 часова

Ана Јовичић Вуковић – четвртак 12-13 часова

Бојана Ковачевић Берлековић – четвртак 12-13 часова