Izaberite stranicu

O centru

Centar za razvoj karijere i stručnu praksu Visoke poslovne škole strukovnih studija ima za cilj lakše i brže povezivanje studenata i privrede.

Misija Centra za razvoj karijere i stručnu praksu Visoke poslovne škole strukovnih studije jeste da pruži kontinuiranu podršku svojim studentima u pogledu razvoja karijere, nastavka obrazovanja i zapošljavanja.

Osnovni zadaci Centra za razvoj karijere i stučnu praksu su:

 • podrška obogaćivanju radne biografije studenata, odnosno informisanje o mogućnostima za sticanje radnog iskustva tokom studiranja kroz stručnu praksu, programe razmene, volontiranje, učešće na projektima ili druge aktivnosti,
 • podrška celoživotnom učenju i usavršavanju kroz programe formalnog i neformalnog obrazovanja radi sticanja znanja i veština aktuelnih i primenljivih na tržištu rada, učešćem u kursevima, obukama, radionicama, treninzima i drugim oblicima edukacije,
 • savetovanje u oblasti zapošljavanja studenata, planiranja karijere, pisanja radne biografije i priprema za razgovor sa poslodavcem,
 • saradnja sa Odborom za razvoj, poslovnim organizacaijama, poslodavcima i ogranizovanje prezentacija kompanija,
 • informativne usluge u pogledu stipendija i programa mobilnosti, konkursa, slobodnih radnih mesta, mogućnosti za praksu u zemlji i inostranstvu itd.
 • organizovanje događaja – Sajma zapošljavanja i gostujućih predavanja koja na direktan ili indirektan način utiču na razvoj karijere studenata, i drugih događaja,
 • povezivanje, održavanje i jačanje veza Škole i svršenih studenata koji su ostvarili značajne profesionalne rezultate u okviru Alumni asocijacije Visoke poslovne škole strukovnih studija.

Kroz usluge i aktivnosti Centra za razvoj karijere i stručnu praksu studenti će imati mogućnost:

 • da razumeju šta je to karijera i kako se njome može upravljati,
 • da planiraju i razvijaju svoju karijeru, ali i da promene plan svoje karijere ukoliko to zahteva tržište i okolnosti ili ukoliko im se promene afiniteti po pitanju vlastite karijere,
 • da procene svoje osobine, sposobnosti, vrednosti i interesovanja,
 • da postavljaju profesionalne ciljeve,
 • da se pripreme za traženje posla i da aktivno traže posao (biranje posla koji odgovara polazniku, pronalaženje slobodnih radnih mesta, traganje za potencijalnim poslodavcem, prijava na oglase za posao, korišćenje različitih usluga za zapošljavanje, građenje mreže kontakata),
 • da se predstave poslodavcima u najboljem svetlu (kroz obuke za pisanje radne biografije, pisanje propratnog pisma, pripremu za razgovor za posao-intervju, uklanjanje treme i uvežbavanje nastupa, savladavanje stresa),
 • da postanu ili ostanu uspešni na poslu (izdvojiti se i biti bolji od konkurencije, usavršavanje komunikacije sa kolegama i nadređenima, uklanjanje treme i uvežbavanje nastupa, savladavanje stresa i ublažavanje svakodnevnih pritisaka, usaglašavanje posla i privatnog života),
 • da im se omogući sticanje praktičnog iskustva u uspešnim kompanijama,
 • da putem realizacije stručne prakse steknu znanja i veštine koje će im omogućiti brže i lakše zaposlenje.

Naš tim

dr Bojana Kovačević Berleković  biografija

dr Maja S. Vukadinović  biografija

dr Ana Jovičić Vuković biografija

Dragana Tomašević  biografija

Dragana Gašević biografija

Irina Kojčić biografija

Đorđe Alavuk – stručna praksa biografija

 

Kontakt

Centar za razvoj karijere i stručnu praksu

Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad

Vladimira Perića Valtera 4

21000 Novi Sad

Radno vreme Centra za razvoj karijere:

Dragana Gašević – utorak 12:00-13:00 časova

Irina Kojčić – utorak 13:00-14:00 časova

Dragana Tomasević – sreda 13:00-14:00 časova

Đorđe Alavuk – četvrtak 9:15-10:15 časova

Ana Jovičić Vuković – četvrtak 11:15-12:15 časova

Bojana Berleković Kovačević – četvrtak 14:00-15:00 časova

 

 

 

E-mail: karijera.vps@gmail.com