Izaberite stranicu

Javne nabavke

Sve javne nabavke

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGA „Usluge održavanja softvera“

Javna nabavka – Usluge popravke i održavanja opreme za bezbednost

Rok: 22/06/2020
Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti
Broj predmeta: 1-42/1

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA – RAČUNARSKA OPREMA namenjena realizaciji Erazmus+ projekta Professional Development of Vocational Education Teachers with European Practices (Pro-VET)

Rok: 26/03/2020
Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti
Broj predmeta: 1-41/3

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA – Oprema za obrazovanje namenjene realizaciji Erazmus+ projekta Pro-VET

Rok: 26/03/2020
Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti
Broj predmeta: 1-41/2

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI ZA JAVNU NABAVKU DOBARA – „Nabavka električne energije“

Rok: 21/02/2020
Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti
Broj predmeta: 1-41/1-5

Javna nabavka od strane više naručilaca

Rok: 27/01/2020
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Broj predmeta: 8/2019

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGA SA CILJEM ZAKLJUČENJA OKVIRNOG SPORAZUMA „Reklamni materijal“.

Rok: 11/10/2019
Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti
Broj predmeta: 1-42/5

Javna nabavka – Osiguranje zgrada i opreme, osiguranje vozila, osiguranje zaposlenih i studenata

Javna nabavka – Tekuće popravke i održavanje objekta

Javna nabavka – usluge održavanja softvera

Rok: 10/06/2019
Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti
Broj predmeta: 1-42/2-5

Javna nabavka – Usluge popravke i održavanja opreme za bezbednost

Rok: 10/06/2019
Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti
Broj predmeta: 1-42/1-5

Javna nabavka: Rasveta

Rok: 21/05/2019
Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti
Broj predmeta: 1-41/2-5

Nabavka električne energije

Rok: 11/02/2019
Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti
Broj predmeta: 1-41/1

Javna nabavka – Radovi na investicionom održavanju Škole

Javna nabavka : Usluge popravke i održavanja opreme za javnu bezbednost

Rok: 07/06/2018
Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti
Broj predmeta: 1-42/5

Usluge održavanja softvera

Javna nabavka : Usluge popravke i održavanja opreme za javnu bezbednost

Rok: 15/05/2018
Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti
Broj predmeta: 1-42/3

Javna nabavka : Nabavka i ugradnja štedljive rasvete

Javna nabavka : Usluge fiksne i mobline telefonije

Usluge osiguranja studenata, imovine i zaposlenih Visoke poslovne škole strukovnih studija za 2018. godinu.

Rok: 14/03/2018
Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti
Broj predmeta: 1-42/1 

NABAVKA ELEKTRIČKE ENERGIJE

Rok: 13/02/2018
Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti
Broj predmeta: 1-41/1

NABAVKA GORIVA ZA PUTNIČKE AUTOMOBILE

Rok: 13/02/2018
Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti
Broj predmeta: 1-41/2

RESTORANSKE USLUGE I KETERING

Rok: 15/11/2017
Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti
Broj predmeta: 1-42/10

USLUGE POPRAVKE I ODRŽAVANJA ELEKTRIČNIH UREĐAJA, BIROTEHNIČKE I FOTOGRAFSKE OPREME

Rok: 28/09/2017
Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti
Broj predmeta: 1-42/9

Javna nabavka: USLUGE OSIGURANJA STUDENATA, IMOVINE I ZAPOSLENIH VISOKE POSLOVNE ŠKOLE ZA 2017. godiunu.

Rok: 11/07/2017
Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti
Broj predmeta: 1-42/7

Javna nabavka: usluge popravke i održavanja opreme za javnu bezbednost

Javna nabavka: Usluge popravke i održavanje električnih uređaja, birotehničke i fotografske opreme

Rok: 15/06/2017
Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti
Broj predmeta: 1-42/4

Javna nabavka: Usluge prevoza studenata sa vozačem u zemlji i inostranstvu

Rok: 18/04/2017
Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti
Broj predmeta: 1-42/2

Javna nabavka: Usluge smeštaja i prevoza u zemlji i inostranstvu

Rok: 06/04/2017
Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti
Broj predmeta: 1-42/1

Javna nabavka: Električna energija

Rok: 31/01/2017
Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti
Broj predmeta: 1-41/1

Javna nabavka: Nabavka računarske opreme

Javna nabavka: Reklamni materijal

Javna nabavka: Nabavka kancelarijskog materijala

Rok: 16/09/2016
Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti
Broj predmeta: 1-41/3

Javna nabavka: Restoranske usluge u Novom Sadu, ketering, roba široke potrošnje i pokloni.

Javna nabavka: usluge osiguranja studenata imovine i lica

Javna nabavka: Nabavka goriva za putničke automobile

Rok: 08/09/2016
Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti
Broj predmeta: 1-41/2