Izaberite stranicu

Издавачка делатност

Висока пословна школа струковних студија се бави реализацијом издавачке делатности у складу са Законом и општим актима школе. Школа издаје основну и помоћну уџбеничку грађу која је намењена успешној реализацији наставних активности на обавезним и изборним предметима у оквиру свих студијских програма основних струковних студија. Поред уџбеника Школа се бави издавањем и монографија, зборника радова и часописа.