Izaberite stranicu

Izdavačka delatnost

Visoka poslovna škola strukovnih studija se bavi realizacijom izdavačke delatnosti u skladu sa Zakonom i opštim aktima škole. Škola izdaje osnovnu i pomoćnu udžbeničku građu koja je namenjena uspešnoj realizaciji nastavnih aktivnosti na obaveznim i izbornim predmetima u okviru svih studijskih programa osnovnih strukovnih studija. Pored udžbenika Škola se bavi izdavanjem i monografija, zbornika radova i časopisa.