Izaberite stranicu
SADRŽAJ 1. BROJA ČASOPISA U 2011. GODINI
ORIGINALNI NAUČNI RADOVI

Останкова Л.А., Попова А.Ю., Шевченко Н.Ю.

· Повышение рискоустойчивости системы планирования

Agata Szmulik, Gora Robert, Ślusarczyk Stanisław

· The role of marketing in the improvement of units of territorial self-government management

Čedomir Ljubojević, Gordana Ljubojević

· Improving the stakeholder satisfaction by corporate governance quality

PREGLEDNI RADOVI

Jorde Jakimovski

· Processes of globalization and changes of the content and the character of the labor

Vladimir Zakić

· Dodata ekonomska vrednost kao merilo generisanja vrednosti za akcionare

PRETHODNA SAOPŠTENJA

Dejan Đurić, Jelena Simić

· Osnovni faktori konkurentskih prednosti globalnih organizacija

Branko Mihajlović, Drago Cvijanović, Vladana Hamović

· Menadžment koncepti i tehnike kao podrška poslovnom odlučivanju preduzeća

Nebojša Novković, Beba Mutavdžić,Dragan Ivanišević, Maja Tešić-Miličić

· Stanje i perspektive razvoja stočarstva u Vojvodini

Gordana Radović

· Model tranzicije slovenačke poljoprivrede

STRUČNI RADOVI

Srećko Novaković

· Normativno regulisanje tržišta kapitala

Sonja Milojević

· Tehnike za rano otkrivanje signala latentne krize preduzeća

KOMUNIKACIJE

Dejan Gligović

· Inovacije, imitacije i poslovna etika

Uglješa Atanacković:

· Društveno odgovorno poslovanje kao savremeni koncept biznisa

PRIKAZI

Mirjana Rikalo:

· Kreativne industrije, konkurentnost i javni prostori:
novi pritupi razumevanju savremenih modela razvoja