Izaberite stranicu
SADRŽAJ 1. BROJA ČASOPISA U 2012. GODINI
ORIGINALNI NAUČNI RADOVI

 

Vlado Dimovski, Marko Ferjan, Miha Marič, Miha Uhan, Marko Jovanović, Matej Janežič

· Authentic leadership to  the future

Suzana Salai, Ružica Kovač—Žnideršić

· Marketing – trendovi i obrasci ponašanja

 

PREGLEDNI RADOVI

 

Наталья Александрова

· Статусная рента  в ново й развивающейся ϶кономике 

Vidoje Stefanović, Nedžad Azemović

· Održivi razvoj turizma na primeru Vlasinske površi

Slaviša Đorđević

· Značaj  i   uloga  mehanizama korporativnog  upavljanja u  podizanju nivoa efikasnisti menadžmenta

PRETHODNA SAOPŠTENJA

 

Юлия Беляева, Aлександр Тимонин

· РегионалЬная  инновационная политика: опЫт развитЫх стран и уроки для России

Lazar Ožegović, Novica Pavlović

· Menadžment malih i srednjih preduzeća nosilac razvoja privrede

Petar Taleski

· PPPs  and their perspective in South Eastern Europe

STRUČNI RADOVI

 

Dragoljub Jovičić

· Dužina marketing kanala pri plasmanu gasnih kotlova

Ramiz Kikanović, Sandra Milošević

· Uticaj finansijske krize na reformu računovodstva sa posebnim osvrtom na stanje u Republici Srbiji