Izaberite stranicu

Sadržaj 1. broja časopisa u 2018. godini

 

ORIGINALNI NAUČNI RADOVI

Katarina Njegić, Ines Đokić

PREDUSLOVI ZA USVAJANJE STRATEGIJE ADAPTACIJE CENE I NJEN UTICAJ NA IZVOZNE PERFORMANSE PREDUZEĆA U REPUBLICI SRBIJI

Milijana Roganović, Biljana Stankov

UTICAJ EKONOMSKOG RASTA NA SMANJENJE SIROMAŠTVA U REPUBLICI SRBIJI

Goran Pavlović

ISPITIVANJE DEMOGRAFSKIH FAKTORA POTROŠAČKOG ETNOCENTRIZMA

Ana Jovičić Vuković, Nataša Papić-Blagojević

PREDUZETNIČKI POTENCIJAL STUDENATA TURIZMA I UGOSTITELJSTVA

Dragana Tomašević, Dragana Gašević

ANALIZA ELEMENATA KVALITETA USLUGA MOBILNE TELEFONIJE U REPUBLICI SRBIJI

Aleksandra Dragin, Ivana Blešić, Tatjana Pivac, Kristina Košić, Dunja Demirović

PLASMAN DOMAĆIH GASTRONOMSKIH PROIZVODA U TURIZMU – IZAZOVI I ŠANSE

Nataša Pavlović, Bojana Kovačević Berleković

TURIZAM KAO POKRETAČ RAZVOJA RURALNIH PROSTORA – STUDIJA SLUČAJA JUGOISTOČNE BAČKE

 

STRUČNI RADOVI

Aleksandar Grubor, Nenad Đokić, Nikola Milićević

PROFIL POTROŠAČA ORGANSKE HRANE U SRBIJI – KONTRADIKTORNOSTI DOSADAŠNJIH ISTRAŽIVANJA I METODOLOŠKE MOGUĆNOSTI

Zeynep Kaplan

THE NEW SILK ROAD: THE EU, CHINA AND THE FUTURE OF TRADE

Dušan Saković, Miloš Ilić

PRIMENA TRŽIŠNIH MODELA ZA VREDNOVANJE PREDUZEĆA U PROCESIMA TRŽIŠNOG ODLUČIVANJA

 

PREGLEDNI RADOVI

Vladimir Zakić, Marija Nikolić

FINANSIJSKA PODRŠKA DRŽAVE ZADRUGAMA U SRBIJI

Miha Marič, Dejan Marinčič

CONCEPTUALISATION OF CONSCIOUS LEADERSHIP