Izaberite stranicu
SADRŽAJ 2. BROJA ČASOPISA U 2011. GODINI
ORIGINALNI NAUČNI RADOVI

Larisa Ostankova, Nataly Shevchenko

· Account-taking of effect of micro- and macroenvironment on investment decision taking under the conditions of indefiniteness

Biljana Ratković-Njegovan, Maja Vukadinović

· Autoritet lidera iz perspektive mladih

PREGLEDNI RADOVI

Tatjana Bošković, Nataša Andrić, Danilo Tomić

· Humani i finansijski resursi – činioci razvoja ruralnog turizma u AP Vojvodini

Marko Jeločnik, Lana Ivanović, Jonel Subić

· Analiza pokrića varijabilnih troškova u proizvodnji jabuke

PRETHODNA SAOPŠTENJA

Slaviša Đukanović, Slobodanka Jovin

· Risk management in banking with regard to the operational risks

Dragoljub Jovičić

· Tradicionalno i savremeno tržišno komuniciranje

Nemanja Berber, Milijana Đorđević

· Menadžment troškova u funkciji zaštite životne sredine

Jelena Jotić, Mirjana Tegeltija, Ivan Lovre

· Savremene tendencije i kriza finansijskog sektora u Srbiji

STRUČNI RADOVI

Dragan Vukasović

· Savremeni tržišni pristup troškovima neiskorištenog kapaciteta

Žolt Sakalaš, Karolina Lendak-Kabok

· Neki uvodni aspekti ekonomske analize prava

Dejan Živkov

· Potencijalni nedostaci stimulativne fiskalne politike

Nina Arsić, Dragana Ikonić

· Spoljnotrgovinski režim carina u međunarodnoj trgovini