Izaberite stranicu
SADRŽAJ 2. BROJA ČASOPISA U 2013. GODINI
 PREGLEDNI RADOVI

 

Ljiljana Maksimović, Ružica Birčaković

· Uloga poreske konkurentnosti u jačanju konkurentnosti Bosne i Hercegovine

Vukica Majstorović, Uglješa Stankov, Sanja Stojanov

· Pogranične regije kao turističke destinacije

Milica Stanković

· The advantages of being a member of the european monetary union and its influence on trade in the eurozone

Milica Began

· Trend “Last minute” turističkih aranžmana u Srbiji

STRUČNI RADOVI

 

Slađana Plačkov, Jelena Pivašević, Jelena Vojnović

· Politika kursa dinara

Ivana Bešlić, Dragana Bešlić

· Objavljivanje računovodstvenih politika u skladu sa MRS 8