Izaberite stranicu
SADRŽAJ 2. BROJA ČASOPISA U 2015. GODINI
 ORIGINALNI NAUČNI RADOVI

 

Лариса Останкова, Наталья Шевченко, Екатерина Здерева

 

· СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АДАПТАЦИИ БАНКА В КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДE.

 

Aleksandar Antić, Aleksandra Vujko, Tamara Gajić

 

· TRADICIJA KAO POKRETAČ RAZVOJA TURIZMA RURALNIH DESTINACIJA

 

 

Žarko Rađenović, Zorana Kostić

 

· KVANTITATIVNA ANALIZA POTENCIJALNE VALUTNE KRIZE U REPUBLICI SRBIJI 

 

Zoran Marošan, Borislav Jošanov, Ninoslava Savić

 

· TECHNOLOGY LEADERS OF COMPUTER AND WEB 2.0 USAGE IN HIGHER EDUCATION: CASE STUDY 

 

PREGLEDNI RADOVI

 

Barbara Simeunović, Dragoslav Slović, Jelena Andreja Radaković

· ANALIZA MODELA ZA MERENJE PERFORMANSI PROCESA

 

Ana Stevanović

 

· UTICAJ TRANSFORMACIONOG LIDERSTVA NA KAPACITET ZA KREATIVNO REŠAVANJE PROBLEMA U ORGANIZACIJAMA

 

Biljana Stankov, Milijana Roganović, Sonja Marjanski Lazić

 

· PERSPEKTIVA I POTREBE INVESTITORA U PROCESU IZRADE BIZNIS PLANA