Izaberite stranicu
SADRŽAJ 3. BROJA ČASOPISA U 2008. GODINI
Miroslav Đorđević

· Analiza makroekonomskih pokazatelja u zemljama zapadnog Balkana

Dejan Đurić,Dragana Đurić

· Strategija uključivanja srpskih preduzeća u međunarodno poslovno okruženje

Jelena Simić

· Investicije u savremenoj svetskoj privredi

Tatjana Bošković

· Strane direktne investicije u turizmu kao faktor razvoja

Milan Radosavljević, Dragana Radosavljević

· Nomadski turizam kao vrsta alternativnog turizma

Jovan Njegić

· Finansijska politika ruske federacije i uticaj na razvoj ruske privrede

Marija Vuković

· Fiskalna pravila Evropske unije kao smernice kreatorima fiskalne politike u srbiji – kratak osvrt

Dragana Bojić

· Sistem poreza na dodatnu vrednost

Dragana Čavić

· Prijava poreza na dodatnu vrednost

Dejan Živkov

· Dvostruko oporezivanje mere i metode kojima se ono suzbija

Milica Ničić

· Strategijsko upravljanje preduzećem prema izvorima konkurentske prednosti

Željko Račić

· Značaj fokusiranja na procese u savremenim uslovima poslovanja

Branka Maksimović

· Faktori nastupa zemalja u razvoju na tržištu voća i povrća Evropske unije

Denis Bugar

· Smanjenje rizika poslovanja poljoprivrednih preduzeća

Miloš Lutovac, Milena Lutovac

· Neophodnost standardizacije u obrazovanju

Slobodanka Vučenović

· Značaj mikrokredita u finansiranju preduzetništva

Dajana Vinžanović

· Strategije upravljanja aktivom i pasivom banke

Sanja Vlaović

· Primena revizorskih postupaka na bilansu poziciju nekretnine , postrojenja  i oprema – studija slučaja

Ivana Bešlić, Dragana Bešlić

· Predrasude na radnom mestu

PRILOZI:

Željko Marčićević

· Arhitektura višeslojnih baza podataka

Nataša Papić Blagojević

· Analitičke karakteristike statističkog softvera SPSS kroz primer

Ivan Pavkov

· Ocenjivanje parametara normalnog linearnog regresivnog modela

Nikola Dobrić

· Pregled auralog računarskog programa za učenje engleskog poslovnog jezika na daljinu

Ivana martinović

· A review of speaking activities in profile business course