Izaberite stranicu
SADRŽAJ 3. BROJA ČASOPISA U 2009. GODINI
Jožef Kabok

· Menadžment projekta obnove, rekonstrukcije i popravke osnovnih i srednjih škola u AP Vojvodini

Slavko Karavidić, Marija Čukanović Karavidić

· Regionalizacija i decentralizacija obrazovanja u Srbiji

Checkmarev V.V., Alexandrova N.A.

· Quick-changeable phenomena of economics

Sonja Stoiljković

· Pridruživanje Srbije Evropskoj Uniji

Danilo Tomić, Branislav Vlahović, Branka Maksimović

· Pariteti cena odabranih inputa- kukuruza i pšenice – značajnih ratarskih proizvoda u Srbiji

Denis Bugar, Nataša Papić – Blagojević

· Konkurentnost agrobiznis sektora Srbije u funkciji poboljšanja spoljnotrgovinske razmene

Dragana Božić, Tomislav Todorović

· Aktivni učesnici na tržištu kapitala

Đorđe Vidicki

· Prednost i nedostaci investicionih fondova kao finansijskih posrednika

Dušan Vučićević

· Teorijski aspekti strategije finansiranja u funkciji upravljanja performansama preduzeća

Ilija Ćalina , Zorica Nijemčević

· Strana direktna ulaganja Austrije u inostanstvo

Dragana Bešlić, Ivana Bešlić

· Računovodstveno planiranje (budžetiranje) i kontrola troškova po segmentima preduzeća

Jovica Lazić

· Analiza finansjskih izveštaja banaka i drugih finansijskih institucija

Željko Račić

· Struktura i značaj sekjuritizacije aktive u uslovima savremenih finansijskh tržišta

Marija Lukić

· Menadžment promena i inovacija kao faktor konkurentnosti  savremenih kompanija

Dejan Gligović

· Inovacije i konkurentska prednost

Srećko Novaković

· Korporativno – strategijska analiza resursa

Dragan Vukasović

· Upravljanje zalihama u maloprodaji pomoću EKN modela

Dejan Đurić, Dragana Đurić

· Značaj razvoja veština lidera i menadžera za funkcionisanje globalnih preduzeća

 

PRILOZI:

Snežana knežević, Bojan  Radić, Goran Radić

· Pravni aspekti ekologije sa osvrtom na zakonsku regulativu