Izaberite stranicu
SADRŽAJ 3-4. BROJA ČASOPISA U 2013. GODINI
 

ORIGINALNI NAUČNI RAD

 

Dragan Marković, Slobodan Pokrajac, Vojislav Simonović, Ivana Marković:

· Ekonomska evaluacija GSP tehnologije u poljoprivredi Srbije

Ljubomir Madžar:

· Alternative i rizici fiskalne konsolidacije u Srbiji

Lidija Madžar:

· Siva ekonomija u Srbiji u svetlu tendencija u evropskim zemljama

Tadeusz Grabiński, Barbara Barszcz-Przełożny, Zbigniew Paszek, Szczepan Urlik:

· Classes evaluation – methods and tools

PREGLEDNI RADOVI

 

Marta Woźniak-Zapór:

· E-learning in business

Saša Đorđević:

· Inovativnost u funkciji kreiranja imidža grada kao turističke destinacije

Jelena Pivašević, Petar Hafner:

· Institucionalna dimenzija održivog razvoja

Miloš Pavlović, Jovan Bogdanović:

· Izveštavanje o tokovima gotovine

Dragana Bešlić, Ivana Bešlić:

· Stečaj privrednog društva kao posledica manipulativnog finansijskog izveštavanja

Mirela Momčilović, Sanja Vlaović Begović, Dajana Ercegovac:

· Određivanje stope rasta kao inputa diskontnih modela vrednovanja akcija

Ivan Lovre, Jelena Jotić:

· Fiskalni sistem Republike Srbije u procesu pridruživanja Evropskoj uniji

Vladana Dragosavac:

· Značaj i proces strategijskog planiranja u komercijalnim bankama

 

STRUČNI RADOVI

 

Milica Stanković:

· Značaj inovacija za razvoj franšiznih sistema