Izaberite stranicu
SADRŽAJ 4. BROJA ČASOPISA U 2008. GODINI
Tatjana Đurić Kuzmanović

· Poslovna etika i primena etičkih standarda u poslovanju

Vesna Petaković

· Nov način treninga «business coaching»

Dejan Živkov

· Monetarna ekonomija posmatrana iz ugla različitih teorija

Miloš Lutovac, Milena Lutovac

· Uspon pravoslavnih finansija jedinstvene Rusije

Jovan Njegić

· Uređenje i afirmacija investicionih fondova na finansijskom tržištu Srbije

Nenad Đokić

· Reforme penzionog sistema

Ivan Lovre

· Uporedna analiza politike i prakse Evropske centralne banke i Narodne banke Srbije

Dragan Božić

· Proces budžetiranja i budžeti kao njegov formalno – kvantitativni izraz

Željko Račić

· Standardni model procesa revizije

Dragana Ikonić

· Činioci uspeha osiguravajućih organizacija

Mirela Momčilović

· Cena kapitala

Denis Bugar

· Kvantitativno modeliranje ekonomskih pojava u cilju povećanja efikasnosti mikroekonomskih i makroekonomskih subjekata

Sanja Lončar

· Cena akcija i geometrijsko Braunovo kretanje

Nemanja Berber

· Uporedna analiza stilova menadžmenta novi vs stari stilovi

Nina Đurica

· Izazovi i relationship marketinga u poslovneom okruženju preduzeća

Tatjana Bošković

· Održivi turizam kao savremeni koncept razvoja turizma

Tamara Gajić

· Turizam kao kulturna potreba 21.veka

Radovan Čokorilo

· Poslovna komunikacija kao socijalna interakcija

Milan Radosavljević, Maja Anđelković, Dragana Radosavljavić

· Kompjuterska krađa identiteta i način zastite

Ivana Bešlić, Dragana Bešlić

· Zadovoljstvo poslom

PRILOZI:

Goran Radić, Bojan Radić

· Političko i sudsko besedništvo

Biljana Ratković Njegovan

· Pravda I poslovanje

Milka Marković

· Nove kompozicije u ekonomskoj terminologiji na engleskom jeziku

Nikola Dobrić

· Jezičko unapređenje kompanije

Ivana Martinović

· Innovative methods for product talk in business english classes

Vladimir Široki

· Zajednički evropski okvir za jezike uz osvrt na poslovni engleski jezik

Ivana Zorica

· Zajednički evropski okvir za žive jezike i sertifikati za nemački kao strani jezik

Dragan Jočić

· Hibridne mešavine