Izaberite stranicu
SADRŽAJ 4. BROJA ČASOPISA U 2010. GODINI
ORIGINALNI NAUČNI RADOVI

A.J. Herweijer, W.J.M. Heijman

· Albania: Economic Prospects of European Union Membership

Radojko Lukić

· Analiza profitabilnosti trgovine u Srbiji

PREGLEDNI RADOVI

Snežana Đekić, Sonja Jovanović

· Orijentacija poljoprivrede Srbije ka konkurentnosti kvalitetom

Milan R. Milanović, Veljko Radojević, Goran Škatarić

· Depopulacija kao faktor ruralnog i regionalnog razvoja u Crnoj Gori

Slaviša Đukanović

· Podsticanje primene obnovljivih izvora energije – Španija, Italija, Srbija

Lidija Madžar

· Politika zaštite potrošača u Srbiji sa aspekta politike zaštite potrošača u zemljama EU

PRETHODNA SAOPŠTENJA

Vladimir Zakić, Zorica Vasiljević

· Uticaj globalne ekonomske krize na ulogu ključnih stejkholdera u savremenim korporativnim preduzećima

Branko Mihailović, Vladana Hamović, Drago Cvijanović

· Upravljane promenama u kriznom okruženju preduzeća

Ljubica Gajić, Ivana Medved, Livia Rac

· Obračun troškova i ekologija – novi pristupi unapređenju poslovanja

Gabriela Krstevska

· Savremeni tržišni tretman radne snage: od resursa do humanog kapitala

STRUČNI RADOVI

Jožef Kabok

· Model investiranja u ustanove visokog obrazovanja u AP Vojvodini

Đorđe Vidicki

· Investicioni fondovi u funkciji održivog privrednog razvoja Srbije u globalnom okruženju

Dragana Z. Kalabić

· Ekonomski i pravni činioci energetske efikasnosti (na primeru Republike Srpske)

Dalibor Bubnjević

· Upravljanje lancima snabdevanja – poslovni odgovor na globalizaciju robnih i informacionih tokova

AUTORIZOVANO IZLAGANJE

· Autorizovano izlaganje na tribini Fonda Slobodana Jovanovića, koja je održana u Zadužbini Ilije M. Kolarca 25.11.2010. i bila je posvećena prodaji Telekoma Srbije