Izaberite stranicu

Сврха и циљеви

Одбор за развој представља један од кључних механизама за остваривање стратегије дугорочног развоја ВПШСС. Сврха Одбора за развој ВПШСС је успостављање саветодавног тела које се бави артикулисањем смерница у области стручног рада, развоја студијских програма и процеса наставе, као и обезбеђењем услова за практичну едукацију студената, што је основна карактеристика примењеног образовања. За члана Одбора за развој може бити изабрана особа која је признати привредник, менаџер релевантне привредне или струковне организације, стручњак или научник, а која својим знањем, искуством и сарадњом може допринети унапређењу релевантности и квалитета студијских програма и наставе, повезивању и сарадњи наше институције с привредним субјектима и  промовисању угледа наше институције.

 

Циљ овог тела је да пружи адекватне смернице за будући развој студијских програма у циљу усклађивања студијских програма између нужних фундамената и конкретних потреба привреде, државе и друштва. То значи успостављање оптималног баланса између актуелних захтева тржишта за одређеним вештинама и фундаменталних знања која студенте оспособљавају да буду флексибилни, да у пракси буду у стању да брзо уче и да се носе са изазовима брзих промена пословног окружења, да прате константне технолошке, економске и друштвене промене схватајући их као прилике, а не препреке за стварање додате вредности.

 

Рад овог саветодавног тела треба да резултира:

  • артикулисањем смерница за осмишљавање студијских и других програма кроз различите моделе, односно формулисање области развоја студијских програма, као и знања и вештина које из њих произилазе, а који су по мишљењу чланова овог тела пресудни за развој пословног окружења и делатности којима се баве. То у пракси значи да ће Одбор за развој, сачињен од представника компанија, стручњака и научних радника, на основу свог знања и искуства пружати смернице за развијање студијских програма, као и знања, вештина и компетенција које из њих треба да проистекну, а које су у складу са реалним садашњим и будућим потребама наше привреде и друштва,
  • артикулисањем смерница за правовремено усавршавање и регрутовање наставног кадра у складу са перципираним потребама пословног окружења у будућности, односно перципирање знања, вештина и способности које ће бити неопходне у будућности, чиме се обезбеђује правовремена изградња потенцијала наставног кадра да образује студенте у складу са актуелним и будућим трендовима пословног окружења,
  • обезбеђивањем инфраструктуре и људских ресурса потребних за спровођење квалитетне студентске праксе, што је посебно значајно на нивоу струковних мастер студијских програма, где је неопходно да студент приликом израде свог завршног мастер рада борави у компанији радећи на конкретном задатку и решавању конкретног компанијског проблема, у сарадњи са додељеним ментором из предузећа и ментором из школе,
  • континуираним преиспитивањем усклађености и квалитета студијских програма, пре свега знања, вештина и компетенција које дипломирани студенти ВПШСС стичу са потребама привреде,
  • давањем смерница за релевантна примењена истраживања неопходна за унапређење пословног окружења, осмишљавање и предлагање истраживачких тема или курсева од посебног или општег интереса,
  • заједничком сарадњом на националним и међународним пројектима