Izaberite stranicu

Organizacija i zaposleni

Osnovne informacije

Naziv škole Visoka poslovna škola strukovnih studija
Adresa Novi Sad, Vladimira Perića-Valtera 4 (sedište), i Bulevar kralja Petra I 38 (druga zgrada)
Telefoni 021/485-4000, fax: 021/6350-367
Web adresa www.vps.ns.ac.rs
Direktor Škole dr Jelena Damnjanović
Sekretar škole
Šef kabineta direktora Tatjana Prodanović
Rukovodilac studentske službe Neda Vidović
Rukovodilac finansijske službe Dragana Bojić
E-mail Škole
E-mail za studente
i buduće studente
studentska@vps.ns.ac.rs
E-mail za druga lica skola@vps.ns.ac.rs

Službe u školi

Kabinet Direktora
Prezime i ime Naziv radnog mesta Kabinet Telefon:
dr Jelena Damnjanović Direktor kabinet direktora 021/485-4004
dr Nataša Papić Blagojević Pomoćnik direktora za projekte kabinet 17 021/485-4004
dr Sanja Lončar Pomoćnik direktora za informacioni sistem kabinet 30 021/485-4004
dr Biserka Komnenić Pomoćnik direktora za međunarodnu saradnju kabinet 14 021/485-4004
dr Slobodanka Jovin Pomoćnik direktora za nastavu kabinet 17 021/485-4004
Opšta služba (radno vreme: ponedeljak – petak 7 – 15 h)
Prezime i ime Naziv radnog mesta Kabinet Telefon:
Sekretar 46 485-4006
Prodanović Tatjana Šef kabineta direktora 10 485-4004
Raković Zdenka Referent za opšte poslove 47 485-4052
Đukanović Biljana Arhivar KP
Skriptarnica (radno vreme: ponedeljak – petak 7:30 – 18:30 h) / od 6.7.2020. godine je od 9 do 12 časova
Prezime i ime Naziv radnog mesta Kabinet Telefon:
Krstić Vladimir Skriptar Skriptarnica 485-4049
Vlašić Dragan Šef skriptarnice Skriptarnica 485-4049
Računski centar (radno vreme: ponedeljak – petak 7 – 18 h)
Prezime i ime Naziv radnog mesta Kabinet Telefon:
Vranješ Radovan Stručni saradnik za informacioni sistem 6a 485-4024
Marinković Dejan Tehnički saradnik za informacioni sistem 6a 485-4024
Ančić Vladimir Stručni saradnik za informacioni sistem 6a 485-4024
Kantina (radno vreme: ponedeljak – petak 7 – 15 h)
Prezime i ime Naziv radnog mesta Kabinet Telefon:
Biljana Dragaš Radnik u kantini Kantina 485-4050
Studentska služba (rad sa strankama: ponedeljak, sreda-petak 10-15h, utorak 10-18h ) / od 6.7.2020. godine je od 9 do 12 časova
Prezime i ime Naziv radnog mesta Kabinet Telefon:
Vidović Neda Rukovodilac  studentske službe 19 485-4030
Mitić Dragana Zamenik rukovodioca studentske službe 19 485-4052
Đurđević Dražana Referent za matičnu evidenciju studenata 22 485-4019
Antonić Mira Referent za studentska pitanja 21 485-4026
Janićijević Nataša Referent za studentska pitanja 21 485-4029
Nikolić Ljubica Referent za studentska pitanja 22 485-4029
Dumeljić Marko Referent za marketing i informisanje 22 485-4019
Finansijsko - računovodstvena služba (radno vreme: ponedeljak – petak 7 – 15 h)
Prezime i ime Naziv radnog mesta Kabinet Telefon:
Bojić Dragana Rukovodilac službe računovodstva 39 485-4027
Subašić Milena Finansijski knjigovođa 39 485-4027
Mira Radović Blagajnik 39 485-4027
Biblioteka (radno vreme: ponedeljak – petak 7 – 18 h) / od 6.7.2020. godine je od 9 do 12 časova
Prezime i ime Naziv radnog mesta Kabinet Telefon:
Kojić Jelena Rukovodilac biblioteke 1 485-4018
Šepecanović Ranka Saradnik u biblioteci 23 485-4043
Dolovac Mirjana Saradnik u biblioteci 23 485-4043

 

Tehnička služba

 

Prezime i ime Naziv radnog mesta Kabinet Telefon:
Milutinović Nenad Rukovodilac tehničke službe 48 485-4020
Đaković Rajko Referent za administrativno-tehničke poslove
Urukalo Milena Referent za administrativno-tehničke poslove
Vojinović Stefan Portir
Gulan Vesna Portir
Šimić Snežana Portir
Raković Blagoje Portir
Radović Mladen Portir
Pejić Marija Spremačica
Škorić Dragana Spremačica
Miletić Snježana Spremačica
Novaković Žaklina Spremačica
Pavlović Željka Spremačica