Izaberite stranicu

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПРИЈАВУ И ОДБРАНУ ЗАВРШНОГ РАДА

  • Студент договара тему завршног рада са изабраним ментором и предаје Студентској служби образац 1 који је потписан од стране ментора.
  • Студент након добијања сагласности Комисије за одбрану рада коричи завршни рад у 5 примерака, 1 задржава студент.Важно је да студент преда 1 потписанпримерак укориченог завршног рада Студентској служби Школе најкасније три радна дана пре заказане одбране уз образац 2 за заказивање одбране потписан од ментора како би Студентска служба проверила да ли је студент измирио све обавезе. Наслов рада треба написати и на српском и енглеском језику. Студент предаје 3 примерка рада Комисији за одбрану рада пре или на дан одбране рада.
  • Потребно је упознати се са осталим детаљима у Процедурама за израду и контролу квалитета завршног рада на основним струковним студијама на линку

 

MOДЕЛ ВРЕДНОВАЊА ДРЖАВНЕ МАТУРЕ ЗА УПИС 2024/25.

Модел вредновања државне матуре за упис 2024. може се видети на линку

 

ФОРМУЛАРИ ЗА ОДБРАНУ ЗАВРШНОГ РАДА

 

Напомена за студенте: Обрасци се штампају двострано

 

 

Obaveštenja – Osnovne strukovne studije

od strane | јун 4, 2021

ОДОБРЕНЕ ТЕМЕ ЗАВРШНИХ РАДОВА НА ОСНОВНИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА У ШКОЛСКОЈ 2023/24. ГОДИНИ

ОДОБРЕНЕ ТЕМЕ ЗАВРШНИХ РАДОВА НА ОСНОВНИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА У ШКОЛСКОЈ 2023/24. ГОДИНИ

Теодора Дробњаковић, бр. индекса 2019/002014 – студијски програм – Туризам и хотелијерство – рок за завршетак 30.09.2025. године Пријавила је тему код ментора др Александре Драгин Назив теме: „Развој туризма на Златару“ Предложена Комисија за оцену и одбрану рада: др...

ОДОБРЕНЕ ТЕМЕ ЗАВРШНИХ РАДОВА НА ОСНОВНИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА У ШКОЛСКОЈ 2023/24. ГОДИНИ

Утврђени су датуми одбране завршног рад за студенте

Тихомир Бабић, број индекса 2019/002104 - студијски програм: Туризам и хотелијерство Пријавио је тему код ментора др Ане Јовичић Вуковић  под називом:  „Значај гастрономских водича за квалитет услуга у ресторатерству“  Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:...

ОДОБРЕНЕ ТЕМЕ ЗАВРШНИХ РАДОВА НА ОСНОВНИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА У ШКОЛСКОЈ 2023/24. ГОДИНИ

Утврђен је датум одбране завршног рада за студента

Татјана Стојанов, број индекса 2020/001003 - студијски програм: Трговина и међународно пословање Пријавила је тему код ментора др Драгољуба Јовичића под називом:  „Вербална и невербална комуникација – кључни фактор за остваривање конкурентске предности на B2C...

ОДОБРЕНЕ ТЕМЕ ЗАВРШНИХ РАДОВА НА ОСНОВНИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА У ШКОЛСКОЈ 2023/24. ГОДИНИ

ОДОБРЕНЕ ТЕМЕ ЗАВРШНИХ РАДОВА НА ОСНОВНИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА У ШКОЛСКОЈ 2023/24. ГОДИНИ

Теодора Дробњаковић, бр. индекса 2019/002014 – студијски програм – Туризам и хотелијерство – рок за завршетак 30.09.2025. године Пријавила је тему код ментора др Александре Драгин Назив теме: „Развој туризма на Златару“ Предложена Комисија за оцену и одбрану рада: др...

ОДОБРЕНЕ ТЕМЕ ЗАВРШНИХ РАДОВА НА ОСНОВНИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА У ШКОЛСКОЈ 2023/24. ГОДИНИ

ОДОБРЕНЕ ТЕМЕ ЗАВРШНИХ РАДОВА НА ОСНОВНИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА У ШКОЛСКОЈ 2023/24. ГОДИНИ

Теодора Дробњаковић, бр. индекса 2019/002014 – студијски програм – Туризам и хотелијерство – рок за завршетак 30.09.2025. године Пријавила је тему код ментора др Александре Драгин Назив теме: „Развој туризма на Златару“ Предложена Комисија за оцену и одбрану рада: др...

ОДОБРЕНЕ ТЕМЕ ЗАВРШНИХ РАДОВА НА ОСНОВНИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА У ШКОЛСКОЈ 2023/24. ГОДИНИ

Утврђен је датум одбране завршног рада за студента

Милан Лучић, бр. индекса 2020/002011 – студијски програм Туризам и хотелијерство Пријавио је тему код ментора др Ане Јовичић Вуковић Назив теме: „Туристички потенцијали Војводине“ Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:   др Ана Јовичић Вуковић, ментор др...

ОДОБРЕНЕ ТЕМЕ ЗАВРШНИХ РАДОВА НА ОСНОВНИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА У ШКОЛСКОЈ 2023/24. ГОДИНИ

Утврђен је датум одбране завршних радова за студенте

Никола Фингерхут, бр. индекса 2019/002099 – студијски програм Туризам и хотелијерство Пријавио је тему код ментора др Александре Драгин Назив теме: „Градски туризам Сеула“ Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:   др Александра Драгин, ментор др Бојана...

ОДОБРЕНЕ ТЕМЕ ЗАВРШНИХ РАДОВА НА ОСНОВНИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА У ШКОЛСКОЈ 2023/24. ГОДИНИ

ОДОБРЕНЕ ТЕМЕ ЗАВРШНИХ РАДОВА НА ОСНОВНИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА У ШКОЛСКОЈ 2023/24. ГОДИНИ

1. Теодора Дробњаковић, бр. индекса 2019/002014 – студијски програм – Туризам и хотелијерство – рок за завршетак 30.09.2025. године Пријавила је тему код ментора др Александре Драгин Назив теме: „Развој туризма на Златару“ Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:...

ОДОБРЕНЕ ТЕМЕ ЗАВРШНИХ РАДОВА НА ОСНОВНИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА У ШКОЛСКОЈ 2023/24. ГОДИНИ

Утврђени су датуми одбране завршних радова за студенте

Ивана Зорић, бр. индекса 2020/002015 – студијски програм Трговина и међународно пословање Пријавила је тему код ментора др Милијане Рогановић Назив теме: „Принципи тимског рада као један од основних принципа организације извршне функције у предузећу“ Предложена...