Izaberite stranicu

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПРИЈАВУ И ОДБРАНУ ЗАВРШНОГ РАДА

  • Студент договара тему завршног рада са изабраним ментором и предаје Студентској служби образац 1 који је потписан од стране ментора.
  • Студент након добијања сагласности Комисије за одбрану рада коричи завршни рад у 5 примерака, 1 задржава студент.Важно је да студент преда 1 потписанпримерак укориченог завршног рада Студентској служби Школе најкасније три радна дана пре заказане одбране уз образац 2 за заказивање одбране потписан од ментора како би Студентска служба проверила да ли је студент измирио све обавезе. Наслов рада треба написати и на српском и енглеском језику. Студент предаје 3 примерка рада Комисији за одбрану рада пре или на дан одбране рада.
  • Потребно је упознати се са осталим детаљима у Процедурама за израду и контролу квалитета завршног рада на основним струковним студијама на линку

 

MOДЕЛ ВРЕДНОВАЊА ДРЖАВНЕ МАТУРЕ ЗА УПИС 2024/25.

Модел вредновања државне матуре за упис 2024. може се видети на линку

 

ФОРМУЛАРИ ЗА ОДБРАНУ ЗАВРШНОГ РАДА

 

Напомена за студенте: Обрасци се штампају двострано

 

 

Obaveštenja – Osnovne strukovne studije

od strane | јун 4, 2021

Утврђени су датуми одбране завршних радова за студенте

Утврђени су датуми одбране завршних радова за студенте

Сара Радовић, бр. индекса 2017/001019 – студијски програм Трговина и међународно пословање Пријавила је тему код ментора др Милијане Рогановић Назив теме: „Управљање људским ресурсима у савременом начину пословања – пример компаније  Coca Cola“ Предложена Комисија за...

Утврђени су датуми одбране завршних радова за студенте

Утврђен је датум одбране завршног рада за студента

Јелена Јовановић, бр. индекса 2019/000004 – студијски програм Финансије и банкарство Пријавила је тему код ментора др Драгане Милић Назив теме: „Анализа понуде животног осигурања за децу и омладину у Републици Србији“ Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:...

Утврђени су датуми одбране завршних радова за студенте

Утврђен је датум одбране завршног рада за студента

Анђела Конџуловић, бр. индекса 2020/001010 – студијски програм Трговина и међународно пословање Пријавила је тему код ментора др Милијане Рогановић Назив теме: „Значај електронске трговине на примеру компаније ZARA“ Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:  ...

Утврђени су датуми одбране завршних радова за студенте

Утврђен је датум одбране завршног рада за студента

Лука Ловрић, бр. индекса 2018/002026 – студијски програм Туризам и хотелијерство Пријавио је тему код ментора др Драгане Гашевић Назив теме: „Значај сегментације туристичког тржишта на примеру града Новог Сада“ Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:   др...

Утврђени су датуми одбране завршних радова за студенте

Утврђени су датуми одбрана завршних радова за студенте

Милица Обрадовић, бр. индекса 2020/002032 – студијски програм Туризам и хотелијерство Пријавила је тему код ментора др Ане Јовичић Вуковић Назив теме: „Туризам Фрушке Горе“ Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:   др Ана Јовичић Вуковић, ментор др Бојана...

Утврђени су датуми одбране завршних радова за студенте

Утврђен је датум одбране завршног рада за студента

Александра Вучетић, бр. индекса 2020/002023 – студијски програм Туризам и хотелијерство Пријавила је тему код ментора др Бојане Ковачевић-Берлековић Назив теме: „Антропогени туристички ресурси и атракција Њујорка, Вашингтона и Лас Вегаса“ Предложена Комисија за оцену...

Утврђени су датуми одбране завршних радова за студенте

Утврђени су датуми одбрана завршних радова за студенте

Јована Димитровски, бр. индекса 2020/000034 – студијски програм Финансије и банкарство Пријавила је тему код ментора др Милијане Рогановић Назив теме: „Утицај мотивације запослених на задовољство послом и њихову продуктивност“ Предложена Комисија за оцену и одбрану...

Утврђени су датуми одбране завршних радова за студенте

Утврђен је датум одбране завршног рада за студента

Јована Пјевчевић, бр. индекса 2020/002054 – студијски програм Туризам и хотелијерство Пријавила је тему код ментора др Ане Јовичић Вуковић Назив теме: „Туристички потенцијали Старе планине“ Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:   др Ана Јовичић Вуковић,...