Izaberite stranicu

Predavanja i vežbe iz psihologije biće organizovana u dve grupe:

Prva grupa počinje u 10h. Organizovana je za studente čije prezime po azbuci počinje slovom A i završava se slovom M.

Druga grupa počinje u 11:45. Organizovana je za studente čije prezime po azbuci počinje slovom N pa do kraja azbuke.