Izaberite stranicu

rezultati okt II 2018
Rezultati kolokvijuma i ispita u oktobarskom roku II 8.10.2018.
Tatjana Đurić Kuzmanović

ISPIT POSLOVNO OKRUŽENJE: Studenti koji su osvojili 33 i više bodova su položili ispit, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.
Prezime Ime Broj indeksa Bod. P. I. ZO
Grujičić Brankica 2016/000043 50 50+30 = 80 8 osam
Kovačević Jelena 2016/003014 30 Nije položila
Komanović Katarina 2016/000060 50 19+50 =69 7 sedam
Milićević Vladana 2015/000116 45 21+45=66 7 sedam
Petrin Ivana 16/14fr 20 Nije položila
Fanka Tatjana 2016/000023 55 31+55=86 9 devet
Haška Sandra 2016/003018 45 12+45=57 6 šest
Štrimpf Jovana 2016/003023 50 28+50=78 8 osam

POPRAVNI KOLOKVIJUM POSLOVNO OKRUŽENJE: Studenti koji su osvojili 11 i više bodova su položili kolokvijum, ostali sa manjim brojem bodova nisu položili.
Prezime Ime Broj indeksa Bodovi
Rešiti Anja 2017/00136 20
Lalić Nataša 2016/000020 14

Popravni kolokvij UPRAVLJANJE PORODIČNIM POSLOVANJEM:
Prezime Ime Br. indeksa Bod. PO

Brus Vudaković Marija 2017/120004 17 23+17=40

Stručna praksa PBT1

Bogdanov Aleksandar 2016/003039 položio

Uvid u radove u četvrtak 11. 10. 2018. Od 10.00 do 10.30 časova, upis ocene od 10.30. do 11.00 časova, kabinet 44.