Izaberite stranicu

Popravni kolokvijum iz predmeta Osnovi turizma i hotelijerstva biće održan u četvrtak 17.01  (pratiti obaveštenja radi tačnog vremena i mesta održavanja kolokvijuma). Mogućnost za izlazak na popravni kolokvijum i polaganje dela gradiva koji nisu položili imaju samo studenti koji su položili jedan kolokvijum (ostvarenih najmanje 8 poena). Ne postoji mogućnost izlaska na kolokvijum radi popravke broja ostvarenih poena.

Studenti koji nisu položili ni jedan kolokvijum polažu semestralni kolokvijum u ispitnom roku (15 pitanja, objedinjeno gradivo I i II kolokvijuma).

Za izlazak na ispit potrebno je da student ima položena oba kolokvijuma i urađen seminarski rad. Poslednji termin za odbranu seminarskog rada je na predavanjima 9.01.

Podela potpisa biće održana 09.01. u okviru predavanja. Predavanja i vežbe 16.01. neće biti održane.