Izaberite stranicu

Poštovani studenti, u gornjem dokumentu se nalazi spisak potencijalnih tema i uputstvo za izravu analize nauno-stručnog članka. Odabranu temu je potrebno prijaviti, a urađenu analizu odbraniti do kraja maja 2022. godine. Na ovaj način studenti mogu ostvariti 5 bodova za aktivnost, preostali bodovi za aktivnost se stiču izradom testova za aktivnost ( prethodno putem Moodle, a trenutno i do kraja semestra radom na časovima vežbi).