Izaberite stranicu

Поштовани студенти, у горњем документу се налази списак потенцијалних тема и упутство за израву анализе науно-стручног чланка. Одабрану тему је потребно пријавити, а урађену анализу одбранити до краја маја 2022. године. На овај начин студенти могу остварити 5 бодова за активност, преостали бодови за активност се стичу израдом тестова за активност ( претходно путем Moodle, а тренутно и до краја семестра радом на часовима вежби).