Izaberite stranicu

KOLOKVIJUM SU POLOŽILI SLEDEĆI STUDENTI:

Tormaši Lorena – 30

Tomašik Emilija – 30

Ikonić Dragan – 30

Tutić Sandra – 29

Vukmirović Dragana – 27

Blagojević Ivana – 27

Kerkez Nikolina – 26

Katona Andrej – 26

Zarić Milica – 25

Lašanc Davic – 25

Nosović Marija – 25

Vojnović Isidor – 24

Aladić Marijana – 22

Poznanović Nikola – 21

Desančić Tijana – 21

Nikolić Milomir – 21

Minimalan broj bodova potreban za izlazak na ispit iznosi 28. 

KOLOKVIJUM NISU POLOŽILI SLEDEĆI STUDENTI:

Kresojević Sanja – 10

Rađenović Kristina – 3

Kanurić Ivana – 2

Pantić Marija – 0

Stanojević Marija – 0

Ostojić Nikola – 0

Šušić Vanja – 0