Izaberite stranicu

ПОПРАВНИ КОЛОКВИЈУМ СУ ПОЛОЖИЛИ СЛЕДЕЋИ СТУДЕНТИ

Илић Георгије – 30 бодова

Кресојевић Сања – 29 бодова

Ивић Милан – 27 бодова

Остојић НИкола – 19 бодова

Мирић Јована – 18 бодова

Поповић Ненад – 18 бодова

Топаловић Ђорђе – 16 бодова

Канурић Ивана – 16 бодова

ПОПРАВНИ КОЛОКВИЈУМ НИСУ ПОЛОЖИЛЕ

Марковић Зорана и Пантић Марија

МИНИМАЛАН БРОЈ ПРЕДИСПИТНИХ БОДОВА КОЈИ СЕ МОРА ОСТВАРИТИ РАДИ ИЗЛАСКА НА ИСПИТ ИЗНОСИ 28.