Izaberite stranicu

POPRAVNI KOLOKVIJUM SU POLOŽILI SLEDEĆI STUDENTI

Ilić Georgije – 30 bodova

Kresojević Sanja – 29 bodova

Ivić Milan – 27 bodova

Ostojić NIkola – 19 bodova

Mirić Jovana – 18 bodova

Popović Nenad – 18 bodova

Topalović Đorđe – 16 bodova

Kanurić Ivana – 16 bodova

POPRAVNI KOLOKVIJUM NISU POLOŽILE

Marković Zorana i Pantić Marija

MINIMALAN BROJ PREDISPITNIH BODOVA KOJI SE MORA OSTVARITI RADI IZLASKA NA ISPIT IZNOSI 28.