Izaberite stranicu

Poštovane koleginice i kolege,

S obzirom na to da je nastava iz predmeta Ekonomika Evropske unije realizovana u zimskom semestru molim Vas da sva pitanja vezano za pripremu gradiva, polaganje kolokvijuma i ispita uputite na mejl miroslavjovnovic@hotmail.com