Izaberite stranicu

Kolokvijum su položili sledeći studenti:

Kovačević Branka – 30 bodova

Papović Branislava – 30 bodova

Tošić Nikolina – 27 bodova

Bajić Marina – 27 bodova

Ćoso Milena – 25 bodova

Navedene koleginice mogu prijaviti ispit u januarsko/februarskom ispitnom roku.

 

Kolokvijum nisu položili sledeći studenti:

Nožica Nevena – 17 bodova

Todorović Vukašin – 14 bodova

Torlaković Ljubica – 14 bodova

Janković Stojan – 11 bodova

Žižakov Katarina – 3 bodova

Navedene koleginice i kolege mogu prijaviti ispit u januarsko/februarskom roku jedino uz molbu da u isto vreme polažu i kolokvijum na dan ispita. Svakako mogu na dan ispita polagati samo kolokvijum, a pošto se stvore uslovi u nekom od narednih rokova polagati ispitni deo.