Izaberite stranicu

Svi studenti bi sada trebalo da imaju pristup Moodle-u platformi i materijalima za predmet Finansijska tržišta i institucije. Ukoliko neko od studenata i dalje ima probleme da pristupi materijalima, možete mi se obratiti mejlom u kom ćete navesti opis problema, i vaše ime, prezime i broj indeksa.

Srdačno,

Profesor Jovan Njegić