Izaberite stranicu

Ispitno gradivo nalazi se u knjizi „Poslovno pravo“, autora Šogorov, Radoman, izdanje iz 2007. godine. Struktura ispita je sledeca: I pitanje (od 113. do 131. strane), II pitanje (od 132. do 201. strane) i III pitanje (od 205. do 303. strane). Za ispit nije potrebno uciti sledeca pitanja: Ugovor o novcanom depozitu, Ugovor o ulogu na štednju, Ugovor o deponovanju hartija od vrednosti, Ugovor o sefu, Ugovor o tekucem racunu i Bankarski emisioni posao. Studenti koji nakon položenog kolokvijuma nemaju dovoljno predispitnih bodova (minimalni broj bodova za izlazak na ispit je 23), potrebno je da nauce i deo gradiva iz knjige od 307. do 353. strane (Rešavanje sporova iz medunarodnih trgovinskih ugovora i Pravo Evropske unije) i da kroz predispitni test za aktivnost prikupe bodove koji im nedostaju.