Izaberite stranicu

Za kolokvijum je potrebno prva tri predavanja sa Mudla: od profesorke Tatjane Đurić Kuzmanović – uvod, metodologiju i rodne režime, i prve dve Power Point prezentacije od profesorke Gordane Vuksanović.