Izaberite stranicu

Studenti ranijih generacija koji nisu položili neki od kolokvijuma, mogu polagati kolokvijume 12.01.2012. godine (Liman, A2) i to: drugi kolokvijum u 15:00 sati, prvi kolokvijum u 16:30