Izaberite stranicu

Poštovane koleginice i kolege,

  • polaganju ispita možete da pristupite samo ukoliko se Vaše ime nalazi na zapisniku, tj. ukoliko ste ispit prijavili (ranije ili sada) elektronskim putem
  • polaganju popravnog kolokvijuma možete da pristupite ukoliko  ste na moju e-mail adresu poslali svoje podatke: ime i prezime, broj indeksa, naziv predmeta koji polažete
  • popravni kolokvijum se polaže u istom terminu kada i ispit
  • na polaganje ispita OBAVEZNO ponesite ISPITNU PRIJAVU
  • ponesite sa sobom OBAVEZNO MASKU – bez maske ne možete ući u zgradu
  • prozivanje studenata koji polažu ispit iz PSIHOLOGIJE počinje u 8:45; do tog termina studenti koji polažu ispit iz PSIHOLOGIJE treba da uđu u zgradu; ispit će se održati u učionici br. 14.
  •  prozivanje studenata koji polažu ispit iz SOCIOLOGIJE, METODOLOGIJE ISTRAŽIVAČKOG RADA, kao i POPRAVNE KOLOKVIJUME, počinje u 9:15; studenti koji polažu ispit iz SOCIOLOGIJE, METODOLOGIJE ISTRAŽIVAČKOG RADA, kao i POPRAVNE KOLOKVIJUME, ulaze u zgradu u periodu od 9:00 do 9:15; ispit će se održati u amfiteatru i učionici br. 10;

Prof. dr Gordana Vuksanović