Izaberite stranicu

Studenti koji će učestvovati u programu Work and Travel mogu da polažu oba kolokvijuma iz POT i ispit 7.maja. Kolokvijume polažu prema rasporedu za redovni II kolokvijum.

S obzirom da je seminarski rad obavezni deo ispita, svi studenti moraju odbraniti seminarski rad najkasnije na vežbama 30.4. Seminarski je pre toga potrebno dostaviti u elektronskoj formi.