Izaberite stranicu

Zbog epidemiološke situacije, počevši od 13. oktobra 2020. godine usmeni ispit polagaće se u okviru pismenog ispita, u okviru kombinovanog testa.

Kako izgleda kombinovani test?
Pitanja u usmenom delu će biti otvorenog tipa, gde ćete svojim rečima dat odgovore na engleskom. Teme pitanja će biti u vezi sa                             gradivom koje se radi u okviru predmeta koji polažete.
Na samom ispitnom testu pored pitanja koja nose 40 bodova dobićete još 3-5 pitanja otvorenog tipa za 15 dodatnih bodova.
Kako će se bodovati kombinovani test?
Pismeni deo više neće biti eliminatoran, već će biti potrebno da osvojite ukupno 28  od 55 da biste položili ispit. Ocena zavisi i od vaših                     predispitnih poena, ali ako ne osvojite 21 bod na pismenom testu, ne možete položiti ispit bez obzira na ukupan broj bodova.
Upis ocene?
Svim studentima biće zaključena ocena na osnovu  stečenih predispitnih bodova i bodova na ispitu, i biće objavljene na sajtu a zatim i                     direktno unesena u zapisnik.

Ukoliko ste izašli na ispit a niste imali dovoljno predispitnih poena, ispit se ne važi. Najpre prikupite predispitne pa izađite ponovo na ispit.

Ukoliko želite da dođete na uvid u rad to morate učiniti na prvim sledećim konsultacijama, inače će ocena biti uneta tako kako je objavljeno.

Studenti koji su zadovoljni ocenom mogu upisati ocenu na bilo kojim narednim konsultacijama

Za studente koji nisu zadovoljni ocenom i žele da ponove ispit, rok za poništavanje ispita je 72 sata po objavljivanju rezultata u studentskoj službi Škole.