Izaberite stranicu

Način polaganja ispita iz predmeta Marketing u turizmu

(Izmene u skladu sa preporukama organizovanja nastave i polaganja ispita sa novonastalim vanrednim stanjem u Republici Srbiji)

Ključne promene u odnosu na prvobitno definisana pravila:

  • Poene za prisustvo(5) dobiće svi studenti.

 

  • Svi studenti treba da se jave asistentkinji ili profesorici kako bi dobili temu za seminarski rad. Seminarski rad je obavezan i piše se u skladu sa uputstvom koje već postoji na sajtu, na stranici asistentkinje. Seminarski radovi treba da se pošalju najkasnije do 1.maja 2020. Nakon toga, studenti će dobiti informacije o kvalitetu rada, eventualno potrebnim korekcijama i ostvarenim poenima.Seminarski rad može da se radi i u grupama od po 2 studenta i u tom slučaju obim rada treba da bude minimalno 15 stranica. Maksimalan broj poena koji može da se ostvari je 10.

 

  • Svake sedmice na stranici profesorice Nataše Pavlović biće postavljen materijal koji se odnosi na gradivo koje bi se te sedmice, u redovnim okolnostima, radilo na časovima predavanja.

 

  • Svake sedmice na stranici asistentkinje Dragane Gaševićbiće postavljen materijal koji se odnosi na gradivo koje bi se te sedmice, u redovnim okolnostima, radilo na časovima vežbi.

 

  • Na prezentacijama profesorice i asistentkinje nalaziće se pitanja i odgovori koje je potrebno naučiti za polaganje kolokvijuma i ispita, što je u skladu sa prvobitno definisanim pravilima.

Za sva pitanja stojimo na raspolaganju.

Profesorica dr Nataša Pavlović, e – mail: natasa.pavlovicvps@gmail.com

Asistent Dragana Gašević, e – mail: draganag.vps@gmail.com

 

 

Novi Sad

  1. mart 2020.