Izaberite stranicu

Kolkokvijum iz predmeta Finansijska tržišta i institucije ce biti održan u petak 30.11.2012. godine u terminu predavanja. Grupa 3-12Z-PFRPB1b polaže u 9,25h (A 1 LI), a grupa 3-12Z-PFRPB1a u 12,10h (A1 LI). Studenti ne mogu da menjaju grupu za polaganje kolokvijuma. Studenti prethodnih generacija mogu izabrati grupu u kojoj ce polagati. Poglavlja za kolokvijum su: VRSTE FINANSIJSKIH TRŽIŠTA, TRŽIŠTE NOVCA, TRŽIŠTE KAPITALA, HIPOTEKARNO TRŽIŠTE, BANKARSKO TRŽIŠTE, TRŽIŠTE INSTITUCIONALNIH INVESTITORA i TRŽIŠTE BERZANSKIH POSREDNIKA.