Izaberite stranicu

Poglavlja za kolokvijalna pitanja iz Poslovnog okruženja su:
2.Poslovno okruženje (osim 2.4.2.4. i 2.4.2.5.).
3.Globalizacija – pristupi, dimemzije i efekti.
4. Otpori i izazovi globalizaciji.
6.Okruženje Evropske unije (osim 6.2.1., 6.3.2., 6.3.4., 6.4, 6.5. i 6.6.).

Poglavlja za ispitna pitanja iz Poslovno okruženje su:

7. Država, tržište i preduzeća
8. Regulative
9.1. Demokratija kao pilitički kontekst tržišnog poslovanja
9.2.Analiza političkih interesa u poslovanju
9.2.1. Interesi i interesne grupe
9.2.2. Političke i kolektivne akcije
10.poglavlje-Primena političkih strategija-lobiranje. (10.1, 10.2, 10.3 i 10.4)
11.poglavlje-Primena ostalih političkih strategija u poslovanju.
17.poglavlje-Društvena i poslovna odgovornost preduzeća.
20.poglavlje-Krizni menadžment i rizici.
21.poglavlje-Problemi zaposlenih na radnom mestu.
22.poglavlje-Diskriminacija zaposlenih na radnom mestu.

Dr Tatjana Đurić-Kuzmanović