Izaberite stranicu

Kolokvijum iz Bankarskog poslovanja će se održati u četvrtak 28.04.2022. godine u 17 časova u A1. Kolokvijum obuhvata gradivo sa prvih 7 prezentacija odnosno prvih 140. strana u udžbeniku.