Izaberite stranicu

Poštovane koleginice i kolege,

Počev od decembarskog ispitnog roka školske 2020/2021. godine, svi studenti koji su slušali Poslovnu statistiku u toku letnjeg semestra školske 2019/2020. god. umesto Testa 1 i Testa 2 polagaće jedan kolokvijum koji će obuhvatati gradivo sa oba testa.

Studenti koji su položili ili Test 1 ili Test 2 pripremaju samo gradivo vezano za nedostajući test, pa će na kolokvijumu raditi samo odabrane zadatke.

S poštovanjem,

Dr Nataša Papić-Blagojević, prof.